70% van de uitgaven inzake arbeidsmarktbeleid zijn passief

Uit de cijfers blijkt dat de Scandinavische landen het over het algemeen beter doen wat betreft arbeidsmarktparticipatie. Dat zien we zowel in het algemeen als aan het begin en het einde van de loopbaan, dat wil zeggen bij de jongere (< 25 jaar) en oudere werknemers (55+). Om mensen te motiveren opnieuw aan het werk te gaan, zetten Scandinavische landen steeds meer in op een sterkere responsabilisering door de rechten van personen te linken aan specifieke plichten. Die elementen benadrukt de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid in zijn rapport.

Geschreven door Alice Defauw , COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
06 september 2017

In de verdeling van de overheidsuitgaven inzake arbeidsmarktbeleid (AMB) zien we inderdaad een groot verschil tussen ons land en de Scandinavische landen. Die laatste geven de voorkeur aan een beleid dat gericht is op herinschakeling op de arbeidsmarkt. België, daarentegen, voorziet een veel groter aandeel voor steun (dus passief) dan voor activering.

Het AMB bestaat uit drie onderdelen: diensten, maatregelen en steun. Onder ‘diensten’ verstaan we alle activiteiten van de publieke arbeidsbemiddelingsdiensten  zoals advies voor werkzoekenden (cv opstellen, sollicitatiegesprek oefenen …). De maatregelen omvatten de uitgaven voor het verwerven van vaardigheden of ervaring door de werkzoekenden en de uitgaven om de werkgevers ertoe aan te zetten jobs te creëren of mensen aan te werven. Ook de activeringsmaatregelen horen daarbij. Tot slot bestaat de categorie steun uit de passieve uitgaven, namelijk het uitbetalen van werkloosheids- of brugpensioenuitkeringen.

VBO – De laatste jaren is het aandeel van de uitgaven voor steun dan wel gedaald, het blijft veel hoger dan het aandeel van andere landen (70% in België tegenover 31% in Zweden) en het aandeel bestemd voor activering. De hervormingen op het vlak van werkloosheid en werkloosheidsstelsels met bedrijfstoeslag zijn een stap in de goede richting. Het beperken van de vrijstellingsmogelijkheden voor het actief zoeken naar werk is ook een positief element. Eveneens positief is de modernisering van de “passende dienstbetrekking” waardoor de regionale bemiddelingsdiensten nu sneller zullen kunnen heroriënteren op basis van competenties. We moeten op dit spoor verdergaan en meer inzetten op het activeringsbeleid dat zijn nut volop bewijst  in andere landen. 


Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.

VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.