Maatregelen voor meer inzetbaarheid

De Groep van Tien heeft de minister van Werk aangeschreven om te vragen het ‘1/3 – 2/3 ’-dossier op interprofessioneel niveau te mogen tillen door een voorstel uit te werken in de Nationale Arbeidsraad. Het gaat om de uitvoering van artikel 39ter van de Arbeidsovereenkomstenwet. Sociale partners willen dit najaar in de NAR een oplossing vinden

Jean-Charles Parizel, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
09 oktober 2018

Ter herinnering, de regeling in artikel 39ter wil werknemers die hun werk verliezen zo snel mogelijk weer ‘in het zadel’ helpen door hun zoekmethode te activeren, hun profiel te verbeteren en hun skills uit te breiden dankzij outplacement-, opleidings- en/of coachingformules. De sectoren dienen voor het jaareinde een regeling uit te werken, zo niet volgen financiële sancties. 

Het is essentieel dat werknemers zich blijven vormen, ontwikkelen en hun kennis blijven verrijken doorheen heel hun professionele parcours, tot aan hun pensioenleeftijd. Dat is de beste garantie op werk tijdens de volledige loopbaan. 

Daarom wordt de opzeggingstermijn en -vergoeding geoptimaliseerd als een hefboom van tijd en beschikbare financiering om de inzetbaarheid van de werknemer te verhogen en zijn positie op de arbeidsmarkt bij te schaven. De bedoeling is om een deel van de opzeggingstermijn en -vergoeding voor werknemers die aanspraak kunnen maken op minstens 30 weken bescherming, te valoriseren als tool voor deze inzetbaarheid.                           

VBO – De uitvoering van de regeling in artikel 39ter is een belangrijke hefboom om de transities tussen werk en werkloosheid zo kort mogelijk te houden, doordat werknemers een deel van het ontslagpakket zullen gebruiken om hun inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te verhogen. De Wet Eenheidsstatuut voerde deze baanbrekende vernieuwing in het ontslagrecht in, dat de omslag maakte van een louter passieve bescherming naar een meer activerende bescherming. Het is essentieel dat aan deze maatregel uitvoering wordt gegeven en dat de sociale partners samen een oplossing kunnen vinden.


Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.

VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.