Meer vacatures voor jongeren zonder werkervaring

Uit de Jobbarometer van essenscia Vlaanderen blijkt dat er bij de chemie- en farmabedrijven liefst 1.522 vacatures openstaan. Dat is bijna een verdubbeling tegenover dezelfde periode vorig jaar. Het goede nieuws is dat bijna 40% daarvan openstaat voor pas afgestudeerden zonder werkervaring. Dat sluit aan bij de wens van de jongeren zelf en is een van de hefbomen die het VBO voorstelde op zijn Forum ‘Young Talent in Action’ om de jobkansen van jongeren te versterken.

29 juni 2018

Acht op de tien chemie- en farmabedrijven in Vlaanderen geven aan dat het alsmaar moeilijker wordt om geschikt talent aan te trekken. Hoewel de sector vorig jaar 3.500 nieuwe medewerkers aanwierf, heeft zowat een op de drie bedrijven vacatures die al langer dan een jaar openstaan. Zo tonen de cijfers van de Jobbarometer van sectorfederatie essenscia Vlaanderen, een jaarlijkse enquête naar tewerkstellings-trends bij ondernemingen uit de chemie-, kunststoffen- en farmasector.

Het feit dat de sector voor 37% van de vacatures geen specifieke werkervaring vereist, sluit naadloos aan bij de oproep van de jongeren zelf en biedt duidelijk kansen voor pas afgestudeerden. Naar aanleiding van zijn tweede Forum Young Talent in Action (oktober 2017) bevroeg het VBO 500 Belgische jongeren van 17 tot 27 jaar over de arbeidsmarkt, hun eerste job en hun ambities voor de toekomst. Volgens de jongeren focussen de werkgevers op zoek naar talent te veel op opleiding en ervaring en te weinig op de motivatie van de kandidaat. Meer dan de helft van de jongeren (53,8%) denkt dat de werkgevers afknappen op hun gebrek aan ervaring. Bovendien beweren meer dan vier op de vijf dat werknemers vaak onterecht iemand met ervaring of de onbestaande witte raaf zoeken. Werkgevers moeten toegeven dat ze jongeren meer kansen moeten durven geven. Motivatie is minstens even belangrijk als ervaring. Onze ondernemingen moeten de hand in eigen boezem durven steken. Als we de vele openstaande vacatures willen invullen, moeten we weldoordacht inzetten op de groeimogelijkheden van de jongeren, onder meer door te investeren in meer opleidingen op de werkvloer en in een doelgericht talentmanagement.

Don’t hire experts, hire future experts

Het VBO trekt al enkele jaren volop de kaart van de jongeren via Young Talent in Action , door initiatieven in de kijker te zetten die de kloof tussen jongeren en arbeidsmarkt willen verkleinen. Ondernemingen zelf kunnen dan weer jonge talenten aanwerven door in te zetten op interne opleidingen en doelgericht talentmanagement. Talenten ontwikkelen en kansen geven, daar komt het op aan. ‘Don’t hire experts, hire future experts’ is dan ook geen marketingslogan, maar een doel waarnaar wij allen moeten streven.


Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.

VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.