VBO Forum Young Talent in Action: de focus op jongeren is niet lukraak gekozen

Talent is onze enige grondstof in België. Jongeren moeten dan ook alle kansen krijgen om hun talenten te ontwikkelen en ten volle te benutten. Iedereen kan en moet hieraan een positieve bijdrage leveren, ook het onderwijs en onze ondernemingen. Door kwaliteitsvol en toekomstgericht onderwijs dat jongeren voldoende perspectieven biedt en voorbereidt op hun latere loopbaan. Door bruggen te slaan tussen jongeren, het onderwijs, de arbeidsmarkt en de ondernemingen. Zo investeren we in de toekomst van onze jongeren en in de toekomst van ons allemaal. Want de jongeren van vandaag zijn de werknemers, ondernemers, leiders en beslissers van morgen! Dat is meteen de reden waarom wij met het VBO op 2 oktober in Bozar opnieuw een groot event rond jongerentewerkstelling organiseren onder de titel ‘Young Talent in Action’ (#YTIA).

Geschreven door Bart Buysse, ALGEMENE DIRECTIE
13 september 2017

Het aantal oningevulde vacatures op de arbeidsmarkt neemt zienderogen toe: van 83.000 in 2014 tot bijna 110.000 in 2016 (Eurostat). In diverse sectoren schreeuwen werkgevers om werkkrachten, die men zelfs buiten onze landsgrenzen moet gaan zoeken. Als we verdere groei van onze economie en bedrijven én van onze werkgelegenheid willen bestendigen, moet snel geschakeld worden. De opkomende knelpunteconomie noodzaakt een snelle bijsturing. Anders missen we enorme kansen op groei en extra tewerkstelling.

In 2015 gaf het VBO aan de jeugdwerkloosheid tegen het einde van de legislatuur (halverwege 2019) met een kwart te willen terugdringen. Toen zaten 88.000 jongeren zonder werk. In 2016 waren ze nog met 75.000. Een daling met 15%. Ook het aantal jongeren dat voortijdig en dus zonder kwalificatie het onderwijs verlaat, neemt af. We verliezen gelukkig steeds minder jongeren in het onderwijs of op de arbeidsmarkt. Die tendens is positief, maar moet verder worden versterkt.

Het onderwijs moet jongeren aantrekken, opleiden en inspireren. Hun talenten en interesses (h)erkennen en versterken met de nodige competenties en attitudes om hen voldoende te wapenen voor hun maatschappelijke en professionele loopbaan nadien, moet de betrachting zijn, in alle richtingen van het onderwijs. Via meer en betere samenwerking met bedrijven kan men de opleiding verrijken, theorie en praktijk samenbrengen, jongeren kennis laten maken met het leven op de bedrijfsvloer en een eerste werkervaring laten opdoen. Goed opgeleide talenten dragen immers bij tot competitiviteit, innovatie en creatieve oplossingen. En competitiviteit, economische groei en een flexibilisering van de arbeidsmarkt bieden dan weer meer kansen voor jongeren. Hier ligt dan ook een rol voor alle actoren. De ondernemingswereld kan daarin een constructieve rol spelen.

Het VBO wil de jongeren, de arbeidsmarkt en het bedrijfsleven dichter bij elkaar brengen. Jongeren zijn flexibel, willen leren en zijn bereid om aan de slag te gaan in een job die niet noodzakelijk aansluit bij hun opleiding. Maar ze beklagen zich erover dat ze afgerekend worden op hun gebrek aan ervaring, iets waarover zij bij hun start op de arbeidsmarkt per definitie niet beschikken. Het onderwijs kan inzetten op competenties en attitudes van de toekomst, jongeren informeren over de arbeidsmarkt en ondernemerschap, en hen daarbij - eventueel in samenwerking met de bevoegde diensten en organisaties - al een stukje op weg zetten. Werkgevers kunnen hen tegemoet komen, door kansen te geven aan starters, door samen te werken met onderwijs en zo de opleiding te verrijken met kennis en praktijk vanop de werkvloer, bv. door stages, waardoor ze al minstens een eerste werkervaring op zak hebben.

We geven werkgevers dan ook steevast de goede raad: ‘Don’t hire experts, hire future experts!’ en hebben in samenwerking met de Antwerp Management School (studenten Master HR) de gids ‘Young Talent @ Work’ uitgewerkt en verspreid, waarin jongeren aan bedrijven tips geven over hoe ze beter kunnen omgaan met jongeren (werving en selectie, onthaal, verdere ontwikkeling en doorgroei). We willen meehelpen, samen met sectoren en bedrijven, om jonge talenten te ontwikkelen en kansen te geven en om jongeren nog beter voor te bereiden op hun professionele leven, als werknemer of ondernemer. 

De focus op jongerentewerkstelling is dus niet lukraak gekozen. Op 2 oktober versterken we de brug tussen jongeren, onderwijs, beleid, arbeidsmarkt en ondernemingen op een dynamische en interactieve wijze: via workshops, waarbij onze federaties o.m. een blik gunnen op de jobs van de toekomst, speeddating van jongeren met tientallen CEO’s en HRM‘s, debattles tussen jongerenambassadeurs en toppolitici en een rondetafel met Zijne Majesteit de Koning. Ook onze Premier en Fiona Mullan (HRM worldwide van Facebook) zullen aanwezig zijn. Reeds meer dan 1.600 jongeren en ‘beslissers’ schreven zich in en tekenden reeds present.

Ook u mag daar beslist niet ontbreken. Ontmoeten we elkaar op 2 oktober in Bozar?

Bart Buysse, directeur-generaal


Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.

VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.