‘Werkgevers, kijk verder dan alleen maar naar het diploma!’

Bij het VBO zien we dagelijks wat er leeft in de bedrijfswereld. Maar we houden onze blik ook open. Vandaar dat we van jongerentewerkstelling het centrale thema voor 2017 maakten. We kunnen het natuurlijk niet hebben over jongerentewerkstelling zonder de mening van de jongeren zelf. We hielden dus een enquête bij 500 Belgische jongeren van 17 tot 27 jaar om hun mening te vragen over de arbeidsmarkt, hun eerste job, hun ambities voor de toekomst. De cijfers spreken voor zich!

Pieter Timmermans, ALGEMENE DIRECTIE
27 april 2017

Volgens de jongeren focussen de werkgevers op zoek naar talent te veel op opleiding en ervaring en te weinig op de motivatie van de kandidaat. Meer dan de helft van de jongeren (53,8%) denkt dat de werkgevers afknappen op hun gebrek aan ervaring. Bovendien beweren meer dan vier op de vijf dat werknemers vaak onterecht iemand met ervaring of de onbestaande witte raaf zoeken. Dat is zeker gedeeltelijk waar. Werkgevers moeten toegeven dat ze jongeren meer kansen moeten durven geven. Motivatie is minstens even belangrijk als ervaring. Onze ondernemingen moeten de hand in eigen boezem durven steken. Als we de vele openstaande vacatures willen invullen, moeten we weldoordacht inzetten op de groeimogelijkheden van de jongeren, onder meer door te investeren in meer opleidingen op de werkvloer en in een doelgericht talentmanagement. De enquête toont ook aan dat twee op drie jongeren bereid zijn om een job uit te oefenen die helemaal niet aansluit bij hun opleiding of studiekeuze. De werknemers van morgen zijn heel flexibel en verwachten van hun toekomstige werkgever hetzelfde.

Jongeren ontkrachten ook de vaak gehoorde clichés over de zogenaamde ‘onzekere’ jobs. De helft van de jongeren beschouwt de eerste werkervaring vooral zinvol in functie van de zelfontplooiing. Ze kunnen die eerste ervaring opdoen in een stage, een studentenjob of uitzendarbeid. Ze zijn dus niet meteen op zoek naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur. Daarnaast hechten ze heel veel belang aan een goed evenwicht tussen werk en privé. Op dat vlak is mobiliteit een aandachtspunt: meer dan 30% van de jongeren wil niet meer dan een uur onderweg zijn naar het werk.

Tot slot, en daar zijn we blij om, zit ondernemerschap in de lift: bijna de helft (49%) van de jongeren zou graag zijn eigen baas worden.

Uit deze resultaten blijkt dat de jongeren en de arbeidsmarkt nog meer op elkaar kunnen inspelen om de jobkansen bij jongeren te bevorderen. In 2015 gaf het VBO aan de jongerenwerkloosheid tegen het eind van de legislatuur met een kwart te willen doen dalen. De jongerenwerkloosheid daalt, maar we zijn nog maar halfweg. De maatschappelijke uitdaging is immens. De doelstelling die we in 2015 stelden, is haalbaar, op voorwaarde dat het een prioriteit wordt. Jongerentewerkstelling is de opdracht van alle actoren, niet van de werkgevers alleen. Zo dragen ook de overheid, het onderwijs, de regionale arbeidsbemiddelingsdiensten en de jongeren zelf een grote verantwoordelijkheid.

Met ‘Young Talent in Action’ wil het VBO bedrijven en jongeren inspireren. Bedrijfsleiders, hr-verantwoordelijken en ruim 1.000 jongeren verzamelen op 2 oktober in BOZAR. Met als centrale doelstelling: hoe kunnen we meer jongeren beter wegwijs maken in onze arbeidsmarkt? Het VBO beantwoordt die vraag met workshops, speeddates en ‘debattles’ tussen jongeren en politici, maar ook met een topspreker: Fiona Mullan, International HR Director van Facebook. Zij zal op 2 oktober – voor de eerste maal in Europa – het hr-beleid van hét socialmediabedrijf bij uitstek toelichten.

Meer informatie over Young Talent in Action en het programma van het gelijknamige Forum vindt u op www.youngtalentinaction.be. Samen met het VBO-team verwelkom ik u graag op 2 oktober in BOZAR.

Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder


Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.

VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.