Jaarverslag Nationale Bank: “Op dit spoor verder werken”

Volgens het jaarverslag van de Nationale Bank, onlangs voorgesteld door gouverneur Pierre Wunsch (foto), werden in 2018 maar liefst 59.000 nieuwe banen gecreëerd, waarmee het elan van de jaren daarvoor wordt voortgezet. In totaal zijn er in België in vier jaar tijd maar liefst 220.000 banen bijgekomen. Die banen werden bovendien voornamelijk gecreëerd in de private sector. De conclusie van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) is dan ook duidelijk: “Lastenverlagingen op arbeid zijn geen cadeaus voor werkgevers, maar voor private werkgelegenheid”, aldus Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder.

Geschreven door Pers, COMMUNICATION & EVENTS
15 februari 2019

Enkele interessante vaststellingen

Het jaarverslag van de Nationale Bank van 2018 verschaft ons enkele belangrijke sociaaleconomische inzichten die vaak het voorwerp zijn van publiek debat.

- De arbeidsintensiteit van de groei (de verhouding tussen de werkgelegenheidsgroei en de economische groei) is bijzonder sterk. Zo steeg de werkgelegenheidscreatie met 1,2%, terwijl de Belgische economie met 1,4% groeide. Die banen werden bovendien voornamelijk gecreëerd in de private sector en zijn in belangrijke mate het resultaat van loonmatiging en een verlaging van de werkgeversbijdragen.

- De werkloosheidsgraad liep vorig jaar terug tot 6%. De laatste keer dat men dit cijfer noteerde, was eind jaren zeventig.

- Ondanks het feit dat 70% van de Belgische bevolking tussen 20 en 64 jaar aan het werk is, blijft het onderbenutte arbeidspotentieel groot. De mismatch op de arbeidsmarkt blijft prominent aanwezig en de openstaande vacatures vragen zowel om hoogopgeleid personeel als om tal van uitvoerende profielen. Het komt er dan ook op aan om werken voldoende lonend te maken, zoals gebeurd is met de taxshift, die de grootste impact had op de lagere inkomens.

Enkele oplossingen

Het jaarverslag bevat ook enkele hints naar de toekomst toe. In de eerste plaats bevestigen ze de uitdagingen waar de Belgische economie in het algemeen en onze arbeidsmarkt in het bijzonder voor staan. Als ons land een oplossing voor de krapte wil vinden, moet volgens het rapport van de Nationale Bank ingezet worden op meerdere dimensies. Het VBO deelt deze analyse:

- Als we meer ervaren werknemers aan het werk willen houden, moeten we de remmen op de arbeidsmarkt verder wegwerken. De anciënniteitsverloning is daar een voorbeeld van.

- Inzake onderwijs is een verdere uitbouw van duaal leren, voornamelijk in STEM-richtingen, noodzakelijk.

- In het kader van levenslang leren moet België een echte leercultuur ontwikkelen.

Daarnaast is het VBO ook van mening dat bedrijven zelf hun aanwervingscultuur onder de loep moeten nemen. De witte raaf bestaat niet meer. Om meer jongeren aan te werven, moet er werk gemaakt worden van ‘on the job training’.

“Ik onthoud dat lastenverlagingen op arbeid jobs creëren. Net daarom stellen wij met het VBO een nieuwe daling van de werkgeversbijdragen voor van 25% naar 20%. Als we onze werkgelegenheidsgraad willen opkrikken, zijn competitieve bedrijven die investeren en zo welvaart en jobs creëren immers noodzakelijk. Als die jobs dan ook nog kunnen worden ingevuld moeten er minder uitkeringen worden betaald en stromen er meer belastingen en sociale bijdragen binnen, wat een positief effect heeft op onze overheidsfinanciën”, besluit Pieter Timmermans.


Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.

VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.