BTW-verlaging op elektriciteit heeft impact, maar bijkomende ingrepen dringen zich op

Vandaag heeft de Indexcommissie het indexcijfer van april goedgekeurd. Deze maand trad de btw-verlaging op elektriciteit van 21% naar 6% in werking. Dit is duidelijk te merken in de cijfers: de elektriciteitsprijzen hadden een neerwaartse invloed op het indexcijfer van maar liefst 44,5 basispunten.

Geschreven door Bart Croes / Sophie Sine, COMMUNICATION & EVENTS
29 april 2014

De gezondheidsindex kwam hierdoor uit op 100,44 punten tegenover 100,79 punten in maart. Via de btw-verlaging op elektriciteit hoopt de federale regering de indexering (en dus ook de loonkostenontwikkeling) in toom te houden. Volgens berekeningen van het Federaal Planbureau zou dit op termijn een effect van 0,42% moeten hebben.

Het VBO is tevreden dat het effect van de btw-verlaging op elektriciteit in het indexcijfer van april volledig tot uiting komt. Opdat deze maatregel tot een structurele loonkostenvermindering zou leiden, zijn er evenwel twee bijkomende ingrepen nodig:

  1. De wet van ’96 betreffende het concurrentievermogen moet worden hervormd, zodat de extra marge die men via de btw-verlaging creëert, vanaf 2015 niet zal aangewend worden om hogere reële lonen uit te betalen, maar wel om de loonkostenhandicap met onze buurlanden terug te dringen.
  2. Tijdens de volgende legislatuur moet er een coherent interfederaal energiebeleid worden gevoerd, waarbij wordt vermeden dat de regio’s de heffingen op energie zouden verhogen, terwijl de federale overheid ze net komt te verlagen.


Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.

VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.