Het VBO en kernenergie: kritische toelichting

Bij zijn interview ter gelegenheid van de start van het nieuwe werkjaar, presenteerde Pieter Timmermans de visie van het VBO op het vlak van energie. Het punt over de verlenging van de exploitatieduur van bepaalde kernreactoren na 2025 weekte heel wat reacties los bij verschillende spelers.

06 september 2017

Laat ons de zaken meteen duidelijk stellen: het VBO stelt voor om na 2025 een capaciteit van 2000 à 3000 MW (van de huidige 6000 MW) te behouden mits de vervulling van een reeks technische voorwaarden (veiligheid en beveiliging van de kerninstallaties onder toezicht van het Agentschap voor Nucleaire Controle, alsook een verantwoord afvalbeheer en maatregelen inzake non-proliferatie) én EEN economische voorwaarde: het moet voordelig zijn voor de consument. De bedoeling is ook niet om reactoren in gebruik te houden waarvan het reactorvat imperfecties vertoont door de waterstof.

Eens die voorwaarden vervuld, stelt het VBO voor om de exploitatieduur van bepaalde kernreactoren te verlengen. Het heeft namelijk de stellige overtuiging dat kernenergie:

  • geen invloed (of een zeer marginale invloed) zal hebben op de ontwikkeling van hernieuwbare energie, tenzij lagere elektriciteitsprijzen door de aanwezigheid van kernenergie als negatief voor de consument worden gezien. Het VBO zet in zijn energievisie trouwens in op het ontwikkelen van hernieuwbare energie.
  • een deel van de oplossing is voor de capaciteitsbehoefte die Elia identificeerde in zijn studie over de bevoorradingszekerheid tot 2027 besteld door de regering;
  • de elektriciteitsprijzen op de markt (d.i. exclusief behalve taksen en netwerkkosten) zal doen dalen;
  • een positieve impact zal hebben op de binnen het Europese emissiehandelssysteem (ETS) geregistreerde CO2-uitstoot;
  • ons land in staat zal stellen minder elektriciteit in te voeren en meer uit te voeren

Dit voorstel om na 2025 een zekere nucleaire productie te behouden, is slechts één element in een breed pakket (beleids-)maatregelen die het VBO in zijn energievisie naar voren schuift. Het is dit totaalplaatje - en niet het nucleaire aspect afzonderlijk - dat de verschillende regeringen voor ogen moeten houden bij het uittekenen van een gemeenschappelijke visie. Die moet een duidelijk en stabiel kader opleveren voor de verschillende marktspelers, die op dat moment met kennis van zaken zullen kunnen investeren.

> Klik hier om de energievisie van het VBO te downloaden
> Klik hier voor de volledige nota over kernenergie


Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.

VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.