Mobiliteit: versnelling hoger schakelen om uit immobilisme te raken

De Week van de Mobiliteit, die dit jaar plaatsvindt van 16 tot 22 september, is de ideale gelegenheid om wat afstand te nemen en na te denken over hoe we onze mobiliteit een nieuwe adem kunnen geven. Een nieuwe peiling van het VBO bij 1000 werknemers en 431 werkgevers uit de privésector sterkt me in mijn overtuiging dat een globaal mobiliteitspact meer dan ooit noodzakelijk is.

Geschreven door Pieter Timmermans, ALGEMENE DIRECTIE
19 september 2017

Alle knipperlichten staan op rood

De Belgische automobilist zit elk jaar zowat 44 uur vast in de file, de uitstoot van broeikasgassen te wijten aan transport is sinds 1990 met 20% toegenomen, en de staat van onze (verouderde) infrastructuur blijft een zorgenkind, getuige de recente wegverzakkingen in onze hoofdstad … Het huidige transportsysteem vertoont tekenen van ademnood en het struisvogelbeleid (waarbij alles bij het oude wordt gelaten) kan alleen maar leiden tot erger. We moeten dringend het geweer van schouder veranderen.

Een visie voor de mobiliteit van morgen

Het VBO pakte reeds in maart 2016 uit met een mobiliteitsvisie voor België. Daarin schoven we een reeks pistes naar voren om onze mobiliteit grondig en structureel te hervormen. Prioriteit nummer één is het uitwerken van een gemeenschappelijke interfederale mobiliteitsvisie, die wordt gedragen door de verschillende regeringen van ons land. De transportstromen stoppen immers niet aan de gewestgrenzen, waardoor een geïntegreerde aanpak onontbeerlijk is. Die visie moet leiden tot het vaststellen van een ambitieus actieplan. Maatregelen daarin moeten onder meer een upgrade van onze infrastructuur en van het ‘aanbod’ aan transportdiensten omvatten, door middel van productieve investeringen en een meer doorgedreven integratie van het aanbod van publiek en privaat vervoer. Ook op de ‘vraag’ naar vervoer moet actiever worden ingegrepen. Een mogelijkheid op dit vlak is de invoering van een slimme kilometerheffing voor alle voertuigen. De verkeersbelasting en de belasting op inverkeerstelling zouden in dat geval wegvallen.

Door variabele tarieven toe te passen die variëren volgens tijdstip en plaats, wordt het mogelijk om de doorstroming op drukke plaatsen gevoelig te verbeteren. Een andere opportuniteit is de invoering van een mobiliteitsbudget, om werknemers ertoe aan te zetten zich duurzamer te verplaatsen. Om de toegang tot de stad te verbeteren moet er ten slotte een kader worden gecreëerd dat nachtleveringen met stille voertuigen stimuleert.

Allen in dezelfde richting

In samenwerking met iVOX heeft het VBO een rondvraag gehouden bij zo’n 1000 werknemers en 431 werkgevers uit de privésector om te peilen naar hoe zij de huidige en potentiële mobiliteitsmaatregelen ervaren. Hieruit blijkt dat zowel de werkgevers als de burgers globaal gezien voorstander zijn van de maatregelen die het VBO voorstelt. Wat smart mobility betreft, vindt 75% van de werknemers en 86% van de werkgevers dat het transportaanbod te versnipperd is. Een grote meerderheid van de werknemers (85%) en van de werkgevers (91%) steunt de mogelijkheid van stille avond- en nachtleveringen. Tot slot staat een meerderheid van de werkgevers (53%) achter de invoering van een slimme kilometerheffing, maar is 57% van de werknemers tegen.

Een gedeelde verantwoordelijkheid

Mobiliteit is een zaak van iedereen. Heel wat ondernemingen nemen heel concrete initiatieven om op dagelijkse basis te werken aan een betere mobiliteit. Het mobiliteitsbudget voor werknemers, verkeersmanagementsystemen, autodeelsystemen, minder vervuilende leveringen, … zijn maar een greep uit de oplossingen waarmee bedrijven op de proppen komen. Dergelijke initiatieven kunnen echter maar floreren tegen de achtergrond van een globaal mobiliteitspact dat de resolute steun krijgt van zowel het middenveld als van onze beleidsmakers, over de gewesten heen. En laat het duidelijk zijn: aan die weg kunnen we niet vroeg genoeg beginnen timmeren!

Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder

> Lees ook het artikel ‘Week van de mobiliteit – Pieter Timmermans in bedrijf voor een vlotter verkeer
> Klik hier voor de mobiliteitsvisie van het VBO


Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.

VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.