Eerste editie Belgisch ‘Nationaal Vrijwillig Rapport’ over Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

België publiceerde zijn eerste ‘Nationaal Vrijwillig Rapport’ (‘National Voluntary Review’), dat een overzicht geeft van de initiatieven op ons grondgebied in het kader van de verwezenlijking van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. De Eerste minister zal dat rapport in juli aan de Verenigde Naties voorstellen op het High Level Political Forum on Sustainable Development.

Geschreven door Vanessa Biebel, COMPETENTIECENTRUM DUURZAME ONTWIKKELING & MOBILITEIT
28 juni 2017

In het kader van de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling worden de landen aangemoedigd om regelmatig een inclusieve balans op te maken van hun vooruitgang inzake duurzame ontwikkeling op nationaal niveau. Dat gebeurt op vrijwillige basis. Bij de redactie van het rapport was een veelheid aan stakeholders betrokken, met ook een nauwe samenwerking tussen de verschillende beleidsniveaus. Het federale niveau coördineert het proces, maar ook de gewesten en gemeenschappen dragen hun steentje bij. De belangrijkste doelstelling van het Nationaal Vrijwillig Rapport (National Voluntary Review - NVR) is het delen van ervaringen en goede praktijken tussen naties om de implementering van de Agenda 2030 in een stroomversnelling te brengen en de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (in het Engels Sustainable Development Goals of ‘SDGs’) te realiseren.

Die doelstellingen, 17 in totaal, werden in 2015 aangenomen door de Algemene vergadering van de Verenigde Naties in 2015. Samen vormen ze een actieplan om de planeet opnieuw op een duurzaam spoor te krijgen. Uitgangspunt daarbij zijn de zgn. ‘5 P’s’ (People, Planet, Peace, Prosperity en Partnership). Het Nationaal Vrijwillig Rapport overloopt die 17 streefdoelen en illustreert voor elk ervan de (beleids)maatregelen en sleutelacties van de verschillende Belgische actoren (gewesten, gemeenschappen, federaties, ondernemingen…). Daarbij wordt het VBO meermaals vermeld, bijvoorbeeld bij SDG 4 (‘Kwaliteitsonderwijs’), omdat het de band tussen jonge Belgen en de bedrijfswereld wil versterken via het Young Talent in Action-programma, maar ook aan de hand van initiatieven van leden als FEVIA, essenscia, DETIC, de Belgische Petroleum Federatie of Go4Circle. De Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling diende overigens een advies in over de draftversie van dit rapport.

In september 2017 publiceert het VBO een REFLECT-magazine volledig gewijd aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, met bijzondere aandacht voor de opportuniteiten van de Agenda 2030 voor de Belgische ondernemingen.

> Klik hier voor het National Voluntary Review


Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.

VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.