EU-hof bestraft onderneming die privémails checkte met het oog op ontslag

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde dinsdag dat een onderneming die een medewerker ontsloeg na het surveilleren van diens privémails vanaf de bedrijfsaccount, in de fout ging. Hoe is de situatie in België?

Geschreven door Nathalie Ragheno, COMPETENTIECENTRUM RECHT & ONDERNEMING
06 september 2017

Bij ons bestaat er een collectieve arbeidsovereenkomst onderhandeld tussen de sociale partners waarin strikt is bepaald hoe ver de werkgever mag gaan in zijn controle op e-mailgebruik en raadpleging van het internet. Het betreft cao nr. 81. Daarin is opgenomen dat controle maar is toegestaan in specifieke gevallen en enkel voor welomlijnde en beperkte doeleinden, zoals het voorkomen van ongeoorloofde of lasterlijke feiten, het tegengaan van praktijken die indruisen tegen de economische, handels- en financiële belangen van de onderneming …

Ten slotte is controle pas toegestaan na de werknemers voorafgaandelijk te hebben ingelicht (arbeidsreglement + individuele kennisgeving).

Op vandaag zijn in de Belgische rechtspraak gevallen bekend waarbij het gebruik van e-mails werd aanvaard om een werknemer om dwingende reden te ontslaan - ook zonder voorafgaande kennisgeving - gelet op de ernst van de ten laste gelegde feiten. Daarmee wordt gestreefd naar een evenwicht tussen respect voor het privéleven en het controlerecht van de werkgever. Dit arrest van het Hof stelt het in België bestaande rechtskader niet ter discussie.


Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.

VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.