Brexit: ronde 3

Deze week vindt in Brussel de derde ronde in de brexit-onderhandelingen plaats. Dit is de eerste bijeenkomst sinds het Verenigd Koninkrijk een reeks ‘position papers’ publiceerde over onder meer de douane-unie, de grens met Ierland en hoe ze een einde willen stellen aan de rechtstreekse inspraak van het Europees Hof van Justitie.

Geschreven door Benoit Monteyne, COMPETENTIECENTRUM EUROPA & INTERNATIONAAL
30 augustus 2017

De grote vraag is in hoeverre de onderhandelingen deze week zullen opschieten, want de twee partijen zitten vast in aparte logica’s. De EU eist dat er eerst voldoende vooruitgang wordt geboekt in drie dossiers, met name de rechten van de burgers, de brexit-factuur en de Noord-Ierse kwestie. Pas dan mogen de EU-onderhandelaars starten met fase 2: de toekomstige relatie. De Britten daarentegen vinden die aanpak onlogisch en stellen dat de besprekingen over de exit onlosmakelijk verbonden zijn met de toekomstige relatie.

Het VBO is tevreden dat de Britten eindelijk met concrete voorstellen over de brexit komen. Dat was hoognodig om de onderhandelingen effectief  op te starten. Ondanks de blijvende tegenstellingen tussen beide partijen, hoopt het VBO dat men spoedig vooruitgang zal boeken zodat fase 2 van de onderhandelingen snel kan worden opgestart, met name over de toekomstige EU/VK-handelsrelatie. Zo’n toekomstige relatie moet enerzijds de handel tussen de EU en het VK zo vlot mogelijk laten verlopen en anderzijds de goede werking van de Europese interne markt niet verstoren. Verder moet de toekomstige relatie in evenwicht zijn met de rechten die we toekennen en de verplichtingen die we opleggen aan onze andere Europese partners die geen lid van de EU zijn. Bijvoorbeeld op het vlak van bijdrage aan de EU-begroting, het overnemen of naleven van EU-regels en normen, het respecteren van de jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie, enz. Denk bijvoorbeeld aan Noorwegen.

Het VBO is ook tevreden dat de Britten de noodzaak inzien van overgangsmaatregelen om een ‘cliff edge’-scenario in maart 2019 te vermijden (waarbij de Britten de EU zouden verlaten zonder scheidingsakkoord en zonder perspectief op een duurzame toekomstige handelsrelatie). In de veronderstelling dat het VK de EU effectief verlaat in maart 2019 en dat de onderhandelingen voor een vrijhandelsakkoord meerdere jaren zullen duren, moet er een tijdspanne worden overbrugd. En zijn de overgangsmaatregelen dus een absolute must. Het VBO pleit ervoor dat de onzekerheid voor de ondernemingen in deze overgangsperiode geminimaliseerd wordt, alsook een te grote kloof tussen de huidige en toekomstige situatie wordt vermeden.

Lees ook het artikel ‘Uw vragen over de brexit - De antwoorden!


Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.

VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.