VBO tevreden over regeringsbeslissingen inzake fraudebestrijding

Fiscale fraude is een plaag voor de samenleving en creëert een onaanvaardbare concurrentieverstoring ten nadele van bonafide ondernemingen. Het VBO steunt de regering dan ook ten volle in haar strijd tegen fiscale fraude.

Pers, COMMUNICATION & EVENTS
05 oktober 2018

Wel moet die strijd gebeuren met respect voor de rechtstaat en in een kader dat de fundamentele rechten van de belastingplichtigenveiligstelt. De overgrote meerderheid van de ondernemingen komen hun fiscale verplichtingen correct na, en verdienen meer vertrouwen en een verlichting van de controles en andere vaak onnodige verplichtingen die ze ondergaan. Laat ze zich concentreren op hun activiteiten en op de jobcreatie en welvaart die daaruit voortkomt.

Voor al die ondernemingen, groot en klein, is het VBO ervan overtuigd dat het nieuwe model van ‘horizontaal toezicht’ dat momenteel in België wordt ingevoerd, de juiste oplossing is. Het proefproject werd zopas gelanceerd. Een betere compliance met de fiscale verplichtingen moet gecompenseerd worden door een verlichting van de controles en andere verplichtingen. Vertrouwen kan niet gepaard gaan met een repressief systeem voor iedereen. Het beleid moet de administratie toelaten zich te concentreren op echte belastingfraude en enkel op díe belastingplichtigen die de spelregels niet naleven. Dat kan door haar controlerend personeel dan ook daar in te zetten en door gerichte, doeltreffende en proportionele maatregelen te nemen.

Het pakket maatregelen dat de voorbije dagen werd besproken op het niveau van de regering, bevatte een aantal bepalingen die een wenselijk pad naar een betere fiscale conformiteit (zoals zonet beschreven) ernstig hypothekeerden. Dat was bijvoorbeeld het geval voor de aangekondigde klokkenluidersregeling, en nog andere maatregelen die de fundamentele rechten van de belastingplichtigen sterk op de helling plaatsten. Het repressieve arsenaal werd tot iedereen uitgebreid, zonder onderscheid en zonder juridische voorzorgen.

Het VBO is, net als de rest van de werkgeverswereld, tevreden dat de regering een en ander heeft herzien en tot een evenwichtiger akkoord kon komen. En benadrukt nogmaals dat het een partner is in de strijd tegen fraude.

Philippe Lambrecht, bestuurder-secretaris-generaal bij het VBO: “Veel moet nog worden gedaan, ook om tot een gelijk speelveld te komen tussen alle ondernemingen. Andere maatregelen zouden nog moeten worden overwogen, bijvoorbeeld in de digitale economie waar dagelijks vele gevallen van non-conformiteit worden vastgesteld, denk aan het niet naleven van de btw-verplichtingen bij transacties via onlineplatformen.”


Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.

VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.