Belgische ondernemers ontmoeten Belgische ambassadeurs

In het kader van de Diplomatieke dagen, waarop alle ambassadeurs, consuls-generaal en permanente vertegenwoordigers bij de internationale instellingen in Brussel aanwezig zijn om de Belgische diplomatie te bespreken, organiseerde het VBO in samenwerking met VOKA, BECI en UWE, zijn traditionele networking cocktail “Diplomaten-Ondernemers”.

Geschreven door Benoit Monteyne, COMPETENTIECENTRUM EUROPA & INTERNATIONAAL
20 december 2017

Het doel van de avond was om de banden tussen de posthoofden en Belgische ondernemers met internationale ambities te versterken. Ons land is immers meer dan ooit afhankelijk van internationale handel en investeringen. Maar de stap naar het buitenland is niet altijd vanzelfsprekend en de weg ligt bezaaid met allerlei obstakels. Dankzij de goede raad en ondersteuning van de Diplomatieke posten, in samenwerking met de handelsattachés van de gewesten, wordt de toegang tot nieuwe markten in alle uithoeken van de wereld verbeterd en wordt het internationaal zakendoen voor heel wat ondernemers vereenvoudigd.Tijdens de avond, ging VBO-Voorzitter Bernard Gilliot in gesprek met Vice-eersteminister Reynders en Staatssecretaris De Crem over het belang van vrijhandel voor de Belgische economie en de uitdagingen waarmee onze bedrijven geconfronteerd worden. Zo vertegenwoordigt de Belgische export maar liefst 85% van het bbp, wat bijna het dubbele is van het gemiddelde in de eurozone. Toch stellen we vast dat handel op twee fronten onder druk staat. Eerst en vooral door neo-protectionistische tendensen en handelspraktijken die de gezonde internationale concurrentie verstoren.

Daarnaast stelt een deel van het maatschappelijk middenveld het Europees handelsbeleid in vraag. Minister Reyndes gaf zijn kijk op de Europese vrijhandelsakkoorden, hoe we een antwoord bieden op de bezorgdheden die leven en stelde dat we geen schrik moeten hebben van China maar moeten samenwerken en indien nodig handelsbeschermende maatregelen moeten nemen. Staatssecretaris De Crem sprak over het belang van buitenlandse missie op nieuwe markten aan te boren, over het protectionisme dat komt opwaaien onder meer in de VS en hoe we ons er tegen kunnen wapen en gaf zijn visie over de brexit en de toekomstige relatie met de Britten.


Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.

VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.