CETA: België vraagt advies aan Europees Hof van Justitie over ‘ICS’-systeem

België heeft officieel zijn adviesverzoek ingediend bij het Europees Hof van Justitie (HJEU) over het zogenaamde ‘Investment Court System’ (ICS) waarin het vrijhandelsakkoord tussen Canada en de Europese Unie (CETA) voorziet.

Geschreven door Thomas Julien, COMPETENTIECENTRUM EUROPA & INTERNATIONAAL
12 september 2017

Dit verzoek gebeurt naar aanleiding van de intra-Belgische verklaring die het overlegcomité aannam op 27 oktober 2016. Deze verklaring, bijgevoegd bij de tekst van het akkoord, maakte destijds de ondertekening van CETA door België mogelijk.

De Belgische adviesvraag bij het HJEU, gedateerd op 6 september jl., heeft betrekking op de verenigbaarheid van bepaalde aspecten van CETA die verband houden met de beslechting van geschillen tussen investeerders en Staten met de Europese verdragen, met inbegrip van de grondrechten en in het licht van advies 2/15.

In weerwil van sommige beweringen, was het ‘Investor Court System’ reeds in februari 2016 door de Europese Commissie in CETA opgenomen met het akkoord van Canada. Het ICS vervangt het oude ‘privaat’ arbitragesysteem (ISDS) door te voorzien in de oprichting van een publiek, permanent en onafhankelijk gerecht voor de beslechting van geschillen tussen privé-investeerders en Staten. De Commissie werkt momenteel aan de gedetailleerde uitwerking van dit nieuwe systeem.

Advies 2/15 van het HJEU, gegeven in mei 2017 met betrekking tot het vrijhandelsakkoord EU-Singapore, verduidelijkt de bevoegdheidsverdeling op handelsgebied tussen de Europese Unie en de lidstaten. Erin is bepaald dat de EU niet exclusief bevoegd is inzake de regeling van geschillen tussen investeerders en Staten. Dit arbitragesysteem moet dus expliciet worden goedgekeurd door elk van de 28 lidstaten plus door de Europese Unie zelf.

De ratificering van CETA door België hangt rechtstreeks af van deze adviesvraag bij het HJEU. Meerdere deelstaten van ons land hebben al aangeven om, conform met de verklaring van 27 oktober 2016, de uitspraak van het Hof over het ICS-systeem te zullen afwachten alvorens het handelsakkoord te ratificeren. Die uitspraak zal wellicht nog minstens 12 à 18 maanden op zich laten wachten.

Wij herinneren er evenwel aan dat CETA per 21 september 2017 voorlopig in werking zal treden voor 95% van zijn inhoud, waaronder alle tariefverlagingen. Het ICS-systeem is uitgesloten van de voorlopige toepassing in afwachting van de algehele ratificering van het akkoord door alle lidstaten van de Unie. Daarvoor moeten meer dan 40 nationale en regionale parlementen (in België niet minder dan 7) hun fiat geven.

> Mis het VBO-event ‘How can small and big companies benefit from CETA?’ op 25 september niet!


Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.

VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.