EU & USA: de kaarten liggen op de "handelstafel"

Midden januari publiceerde de Europese Commissie haar twee ontwerpmandaten die het startsein geven voor de eigenlijke handelsonderhandelingen met de Amerikaanse overheid. Die onderhandelingen sluiten aan op de gezamenlijke verklaring van Trump en Juncker van 25 juli 2018 die een staakt-het-vuren inluidde na de ernstige commerciële spanningen die werden verzwaard door de extra invoerrechten die de Verenigde Staten hebben ingevoerd op Europees staal (25%) en aluminium (10%). 

Geschreven door Thomas Julien, COMPETENTIECENTRUM EUROPA & INTERNATIONAAL
30 januari 2019

Het eerste Europese ontwerpmandaat heeft betrekking op het wegvallen van wederzijdse douanetarieven op industriële producten, belangrijk component van de trans-Atlantische handel in goederen. Een eerste analyse van de Commissie raamt de winst in termen van exportvolumes op + 10% voor de Verenigde Staten en + 13% voor de Europese Unie. De Europese Unie houdt daarbij in principe rekening met de automobielsector en engageert zich om rekening te houden met eventuele gevoeligheden van de Amerikaanse producenten in die sector.

Het tweede ontwerpmandaat beschrijft de beoordeling van de conformiteit van goederen. Een potentieel akkoord zou een vorm van wederzijdse erkenning van de conformiteits-, certificering- en veiligheidstests aan deze en gene zijde van de Atlantische Oceaan toelaten en aldus komaf maken met bepaalde overtollige, tijdrovende en dure administratieve en technische procedures die vereist zijn om een product op de markt te brengen.

Beide mandaten moeten nog worden goedgekeurd door de lidstaten voor de Commissie werkelijk van start kan gaan met de onderhandelingen met de VS.

Het VBO steunt deze positieve aanpak van de Commissie ten volle en pleit voor de volledige opheffing van de tarieven op industriële producten. De lagere conformiteitskosten en de tijdwinst spelen in het voordeel van Belgische en Europese bedrijven, in het bijzonder van onze exporterende kmo's.

In antwoord op de relatief beperkte verzoeken van de Europese Unie heeft de Amerikaanse handelsvertegenwoordiger, Robert Lightizer, begin januari een hoogst ambitieus ontwerpmandaat ter bespreking voorgelegd aan het Amerikaanse Congres. De herbalancering van de handelsbalans die met een chronisch tekort kampt en die president Trump verontrust, loopt als een rode draad door de toekomstige besprekingen. Washington wil bovendien een uitgebreid geheel van thema's bespreken, waaronder: diensten, intellectuele eigendom, mededingingsbeleid, milieu, werk, en… landbouw die een expliciete rode lijn is voor de Europese Unie. Te meer daar de VS niet bereid blijken te zijn om toegang te verlenen tot hun overheidsopdrachten als tegenprestatie.

De Europese Commissie wil dus twee beperkte akkoorden afsluiten en de latente dreiging van nieuwe invoerrechten op de invoer van Europese auto’s en auto-onderdelen door Washington afwentelen. Het rapport dat president Trump bestelde, met de nationale veiligheid als argument, zou in de loop van de maand februari 2019 worden voorgesteld. Het valt in dit stadium niet uit te sluiten dat de president willekeurig en eenzijdig beslist om tot actie over te gaan ten nadele van de Europese auto-industrie. Dit scenario zou de onmiddellijke stopzetting van de bilaterale onderhandelingen inluiden en de handelsescalatie doen heropflakkeren.

De EU en de VS hebben hun kaarten op tafel gelegd, maar de kans bestaat echter dat we niet hetzelfde spel spelen. De uiteenlopende verwachtingen en de onzekerheid die daarmee gepaard gaat, komen noch ten goede van de Amerikaanse ondernemingen, noch van de Europese ondernemingen. Onze bilaterale economische betrekkingen zijn belangrijk - de VS zijn de 5de handelspartner van België en ze mogen dus niet ontsporen. Het VBO blijft dus pleiten voor een positieve aanpak en een evenwichtig handelsakkoord dat voor een win-winsituatie zorgt. Gezien de aanhoudende VS-heffingen op staal en aluminium steunen we de proportionele verzachtende maatregelen die de Europese overheden invoeren en die stroken met de WTO-regels.


Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.

VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.