2018 mag geen jaar van permanente kiescampagne worden

Of het nu over Soedan, Catalonië of de juridische uitwerking van het zomerakkoord gaat, het beeld van het politieke toneel oogt niet fraai. De relatieve rust van de feestdagen bracht daarbij geen soelaas. De ploeg van Charles Michel heeft de voorbije drie jaar op sociaaleconomisch vlak nochtans enkele goede resultaten geboekt: de lasten op arbeid en de vennootschapsbelasting werden verlaagd en de loonnormwet werd hervormd. Maar het werk is niet af en het zou zonde zijn als partijpolitieke profilering zou leiden tot de facto onbestuurbaarheid tot na de verkiezingen van 2019.

Geschreven door Pieter Timmermans, ALGEMENE DIRECTIE
08 januari 2018

Op 10 oktober vorig jaar zei premier Michel in zijn State of the Union dat mensen verwachten dat de federale regering zal blijven “besturen, besturen en nog eens besturen”. Het zal u niet verbazen dat niet alleen de mensen dat verwachten, maar ook zij die dag in dag uit economische toegevoegde waarde creëren: onze bedrijven. Uit onze eigen analyse bleek eerder al dat meer sectoren een toename van de economische activiteit verwachten en meer sectoren van plan zijn om aan te werven. In die context gaan we er met het VBO dan ook van uit dat de economische groei in België zal versnellen tot 2% in 2018.

Toch zou het een bijzonder slecht idee zijn om op onze lauweren te rusten en te teren op de huidige, gunstige economische groei. Zo is er geen tijd te verliezen om het komende anderhalf jaar maatregelen door te voeren op vier werven die voor onze Belgische ondernemingen van cruciaal belang zijn.

De mismatch op de arbeidsmarkt

De krapte op de arbeidsmarkt neemt verder toe onder invloed van de vergrijzing, wat leidt tot meer dan 130.000 openstaande vacatures. Deze ‘war for talent’ oefent een opwaartse druk uit op de lonen, die onze werknemers erg duur maakt. Een gezamenlijke inspanning en verantwoordelijkheid van het beleid (minder drempels op aanwervingen en durven sanctioneren indien nodig), de werkgevers (ga niet op zoek naar de witte raaf), het onderwijs (investeer in STEM) en de werkzoekenden zelf (die zich eventueel kunnen heroriënteren),is de enige mogelijkheid om deze krapte een halt toe te roepen.

Mobiliteit

Ondertussen staan we zelfs in de daluren langer in de file, terwijl de negatieve economische impact van onze verkeersopstoppingen (8 miljard euro per jaar volgens de OESO) nu reeds onhoudbaar is. Een globaal mobiliteitsplan, met onder andere de invoering van een slimme kilometerheffing, stille avond- en nachtlevering en een mobiliteitsbudget dat echt sturend werkt in plaats van louter te focussen op cash, is de enige oplossing.

Energie

Het is essentieel dat in het energiepact de energietransitie effectief en daadkrachtig wordt voorbereid, en dat de bevoorradingszekerheid, de beheersing van de kostprijs en het verminderen van de CO2-uitstoot gegarandeerd wordt. Daarbij is het nodig om een minimale nucleaire capaciteit te behouden. Iedereen die bij dit pact betrokken is, wil hetzelfde. Alleen willen sommigen uit een vliegtuig springen zonder parachute in de hoop er halverwege de vlucht eentje op de kop te tikken, terwijl anderen willen springen met de parachute aan. Wij kiezen voor de tweede optie.

Het investeringspact

In 2011-2015 werd slechts 2,4% van het bbp geïnvesteerd in vaste activa (wegen, spoorwegen, scholen, enz.). Dat is 0,6 procentpunt-bbp minder dan gemiddeld in onze 3 buurlanden en ongeveer 0,4 procentpunt-bbp minder dan gemiddeld in de Europese Unie. Het is ook slechts de helft van wat in de periode 1970-1983 geïnvesteerd werd.

Na jaren van onderinvestering is het nu hoog tijd om opnieuw in te zetten op gerichte productieve investeringen in onder andere digitalisering, mobiliteit en energie, zonder de noodzaak uit het oog te verliezen om de begrotingssituatie op orde te blijven brengen en zonder de hoge schuldgraad van ons land te vergroten. Het zou dan ook een goede zaak zijn als het investeringspact dit jaar verder zou worden uitgerold.

Geen vooruitgang boeken in deze dossiers betekent niet minder dan schuldig verzuim. Dit is dan ook mijn oproep aan het beleid: laat partijpolitieke manoeuvres het beleid niet ondergraven en de geboekte successen niet uithollen. 2018 mag geen jaar van permanente kiescampagne worden.

Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder


Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.

VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.