Besturen, besturen, besturen!

In zijn State of the Union pleitte premier Michel ervoor om het laatste half jaar nog te blijven hervormen. Dat is een noodzaak. Er liggen nog heel wat dossiers op de plank die vragen om afgewerkt te worden, maar het moet gebeuren. De uitvoering van de arbeidsdeal verdient bijzondere aandacht en moet een opstapje zijn voor een verdere flexibilisering van de arbeidsmarkt in 2019.

Pieter Timmermans, ALGEMENE DIRECTIE
10 oktober 2018

Het zou getuigen van een grote naïviteit om nog nieuwe werven te verwachten, maar het VBO houdt ambitieuze politici niet tegen. Op vlak van mobiliteit en energie zijn de lijnen voor de komende jaren te weinig uitgezet. Het verkeer op de Antwerpse en Brusselse ring vlot nog sneller dan de poging om een interfederaal mobiliteitsbeleid uit te werken en door de bevoorradingsonzekerheid inzake energie dreigen we investeringen mis te lopen.

Door de beheersing van de arbeidskosten (via de indexsprong, de taxshift en een volgehouden matiging van de brutolonen o.a. dankzij de nieuwe loonnormwet) en een hervorming van de vennootschapsbelasting is ons land de afgelopen jaren wel weer een stukje aantrekkelijker geworden voor ondernemerschap, investeringen en dus private tewerkstelling. De resultaten mogen dan ook gezien worden:

-  De absolute loonkostenhandicap zou dit jaar dalen tot 10 à 11%, terwijl die in 2013 nog bijna 17% bedroeg;

-  Er werden de voorbije drie jaar volgens het Planbureau 163.500 jobs gecreëerd, en er zullen er nog 100.800 volgen dit en volgend jaar. Deze jobs werden bovendien quasi uitsluitend gecreëerd in de private sector, wat bijzonder goed nieuws is;

-  Dit gaat ook niet om precaire arbeid. België kent 7,8% onvrijwillige deeltijdse arbeid (het laagste percentage in Europa) en 9 op de 10 werknemers beschikt over een contract van onbepaalde duur.

Het werk is evenwel nog niet af. Het VBO hoopt dan ook nog op een ambitieuze uitvoering van de volgende dossiers.

Afgelopen zomer besliste de federale regering om werk te maken van een arbeidsdeal. Dat is nodig. Er zijn op dit moment meer dan 145.000 openstaande vacatures en bedrijven schreeuwen om geschoolde en ongeschoolde arbeidskracht. Als sociale partners zullen we alvast onze rol spelen door over een rist punten een gezamenlijk advies te geven. Het zou dan ook goed zijn als deze maatregelen op basis van deze adviezen worden uitgevoerd. Daarnaast is een hervorming van de werkloosheidsuitkering en aanpassing van de anciënniteitsverloning een conditio sine qua non als we de werkzaamheidsgraad willen verhogen.

Het mobiliteitsbeleid is en blijft helaas een voorbeeld van het feit dat onze federale en regionale regeringen hun eigen bevoegdheden eerder gebruiken om alleen voor hun eigen deur te vegen, in plaats van een samenhangende en globale interfederale oplossing voor elke burger in dit land uit te werken. In dit kader valt het dan ook te betreuren dat de uitvoering van het mobiliteitsbudget vertraging oploopt. Het VBO dringt er zeer sterk op aan dat de regeling dit jaar nog wordt goedgekeurd.

Ten slotte. Gezien de gebrekkige staat van ons wegen- en spoorwegennet en de belangrijke noden in onze energie- en digitale infrastructuur, zijn belangrijke investeringen in die domeinen zeker te verantwoorden. Er is dan ook nood aan een weldoordachte en snelle uitrol van het investeringspact.

Het VBO beseft zeer goed dat de lokale verkiezingen en de onderhandeling van de daaropvolgende bestuursakkoorden een grote impact kunnen hebben op het federaal beleid.Toch wordt het groeipotentieel afgeremd omdat te veel bedrijven hun jobs niet kunnen invullen.Dit remt het groeipotentieel van onze economie af omdat bedrijven een aantal marktopportuniteiten niet kunnen grijpen en het aantal werkzoekenden minder daalt dan mogelijk.

Het volgende half jaar wachten dan ook nog drie opdrachten: besturen, besturen, besturen!

Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder


Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.

VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.