Less Is More … Sneak preview

Less Is More. Dat is de oproep die het VBO in het kader van de komende verkiezingen aan het adres van de politieke partijen lanceert. Met Minder kunnen we Meer realiseren. Iedereen wil altijd meer. Maar soms is minder beter. Veel beter zelfs. Minder openstaande vacatures bijvoorbeeld. Minder lasten op arbeid, minder files, minder administratie, minder stakingen, minder zinloze overheidsuitgaven of minder regels die tewerkstelling en investeringen remmen. Na de verbreding van de voorbije vijf jaar via loonlastenverlagingen, werkgelegenheidsmaatregelen en pensioenhervormingen kiezen we nu voor meer verdieping in voor bedrijven cruciale domeinen. Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) heeft aan de hand van het #LessIsMore2019-concept een memorandum uitgeschreven dat ons land verder moet voorbereiden op de toekomst.

Geschreven door Pieter Timmermans, ALGEMENE DIRECTIE
30 januari 2019

Maandag 4 februari 2019 leggen we ons memorandum voor aan de politieke partijen. Wie zich ingeschreven heeft, kan het debat tussen de partijvoorzitters, gevolgd door de gesprekken in het ‘Politiek Café’, bijwonen in de Brusselse BOZAR. Wie niet naar Brussel komt, kan de debatten volgen via live streaming op de online nieuwskanalen van VRT , RTL, Kanaal Z / Canal Z en Le Soir.

Het VBO-memorandum is het resultaat van 9 maanden minutieuze voorbereiding en intensieve gedachtewisselingen met onze meer dan 50 lid-bedrijfsfederaties uit sectoren als technologie, chemie, banken en verzekeringen, bouw, voeding, handel, vervoer, energie, textiel, hout, glas, papier, mode … Samen staan onze leden voor 50.000 ondernemingen, 80% van de uitvoer en 75% van de tewerkstelling in de private sector. Samen hebben we de vinger aan de pols gehouden van wat er momenteel leeft bij de bevolking (jong en oud), de bedrijven (groot en klein), de politiek (links, centrum en rechts), de (sociale) media (geen fake maar wel gefundeerde analyses), de studenten, docenten en professoren (onderwijs en academische wereld).

Het resultaat zijn 12 Werken. En net zoals de onversaagde held Hercules willen we er werk van maken. Het memorandum wil evenwel niet alleen een inspiratiebron voor politici zijn. Het wil voornamelijk een antwoord zijn op de 4 Grote Uitdagingen waarvoor dit land staat. Het wil een bijdrage leveren om de fundamenten van ons land te verbeteren. Het memorandum bevat daartoe concrete antwoorden op sociale vraagstukken, economische uitdagingen, ecologische bedreigingen en governance-problemen.Laat dat nu precies ook de thema’s zijn waarover er de voorbije weken heel wat te doen was in de Wetstraat. Politieke instabiliteit die misschien tot een compleet verloren jaar 2019 zal leiden. De terechte schreeuw van jongeren om een ambitieuzer klimaatplan. Sociale onrust doordat de vakbonden de onderhandelingstafel verlieten en zo een akkoord over de lonen én de aanpassingen van de laagste sociale uitkeringen (voorlopig of definitief?) onmogelijk maken. En ten slotte heel wat kritiek over de gebrekkige werking van de overheid.

Ondernemers kunnen niet alles oplossen. Maar ze kunnen wel een deel van de oplossing zijn. Het VBO en zijn leden bieden concrete antwoorden. Daartoe wil dit verkiezingsmemorandum een solide bijdrage leveren.

Is uw nieuwsgierigheid meer dan geprikkeld? Vanaf 4 februari aanstaande kan u onze voorstellen lezen op www.lessismore2019.be


Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.

VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.