Een tekort van 581 miljoen euro voor de sociale zekerheid

Na het overschot in 2017 (524 miljoen euro), blijkt uit de jongste cijfers dat de begrotingssituatie van de sociale zekerheid in 2018 verslechterde. De sociale zekerheid registreerde dit jaar een aanzienlijk tekort van 581 miljoen euro. De jobcreatie doet de ontvangsten uit RSZ-bijdragen stijgen, het bewijs dat maatregelen als de taxshift wel degelijk nodig zijn.

Geschreven door Alice Defauw , COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
11 juli 2018

De uitgaven zijn dan weer hoger dan voorzien, met in het bijzonder een stijging van 130 miljoen euro voor de uitkeringen. Vooral de pensioenuitgaven werden naar boven herzien, gezien het grotere aantal nieuwe pensioengerechtigden (dan initieel geschat). We zien ook een volume-effect voor ziekte en invaliditeit.

Volgens de voorafbeelding van de begroting van 2019 en de meerjarenramingen voor 2020-2021 zou de sociale zekerheid op korte en middellange termijn in de rode cijfers blijven. De inkomsten uit sociale bijdragen zouden moeten blijven stijgen. Wat de uitgaven betreft, zou de impact van de indexeringen (voorzien in 2020 en 2021) de uitkeringsuitgaven met 1,5 miljard doen stijgen op die twee jaar. De volume-effecten van de pensioenen en ziekte en invaliditeit zullen aanzienlijk blijven.

VBO – De cijfers spreken andermaal voor zich en bevestigen de positieve impact van de taxshift op de werkgelegenheid en de inkomsten uit bijdragen. Voor de uitgaven inzake sociale uitkeringen is een betere opvolging en controle van de evoluties nodig, met name wat de volume-effecten betreft (aantal gerechtigden). Het blijft nodig om verder te hervormen en de nodige maatregelen in te voeren om de houdbaarheid van onze sociale zekerheid te garanderen.


Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.

VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.