Sociale bijdragen vierde kwartaal 2018

Elk kwartaal publiceert het VBO een tabel met de tarieven van de sociale bijdragen waarin voor elke sector van de sociale zekerheid het percentage aan verschuldigde werknemers- en werkgeversbijdragen wordt weergegeven. Verderop vindt u de tabel met de tarieven van de sociale bijdragen voor het vierde kwartaal 2018.

Geschreven door Alice Defauw , COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
16 oktober 2018

Ten opzichte van de tabel van het voorgaande kwartaal zijn er geen wijzigingen te melden. 

Ter herinnering: de bijdrage van 0,01% tot financiering van het Asbestfonds is ieder jaar verschuldigd, maar enkel in het eerste en tweede trimester. In het derde en vierde kwartaal is er met andere woorden geen bijdrage ter financiering van het Asbestfonds verschuldigd.

Sinds 1 januari 2018 bedraagt het faciaal tarief 25% voor werknemers uit de profitsector. De stapsgewijze lastenverlaging van de werkgeversbijdrage naar 25% werd ingezet in het tweede kwartaal van 2016. 

Daarnaast werd ook het bijdragepercentage voor de jaarlijkse vakantie arbeiders gefaseerd verlaagd.

Deze vermindering van de bijdragevoet wordt toegepast op de trimestriële bijdrage, die historisch 6% bedroeg. Op 1 januari 2018 werd deze bijdrage voor de laatste keer verlaagd om recurrent te dalen van 5,61% naar 5,57%. De jaarlijkse bijdrage van 10,27% blijft ongewijzigd. 

De tabel geeft voor elke sector van de sociale zekerheid het percentage aan van de verschuldigde werknemers- en werkgeversbijdragen voor zowel arbeiders als bedienden, alsook de totalen, op basis van het aantal in de onderneming tewerkgestelde werknemers. Voor de werkgevers en werknemers die aan alle sectoren van de sociale zekerheid bijdrageplichtig zijn, werden de afzonderlijke bijdragen per sector vervangen door een globale bijdrage.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.

VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.