In 2017 maakten wij het verschil

De tijd vliegt, en 2017 loopt al weer ten einde. Tijd om een eerste balans op te maken van het voorbije jaar.

20 december 2017

Een jaar geleden voorspelden we dat 2017 voor het VBO het jaar van de waarheid ging worden. En dat werd het ook. We toonden aan dat de verzuchtingen van de ondernemingen om iets te doen aan de hoge lasten en het concurrentiedeficit, terecht waren. Van de 177.000 jobs die er volgens de vooruitzichten van de Europese Commissie in de Belgische privésector zouden bijkomen tussen 2014 en 2019, kan ongeveer twee derden (of 118.000 jobs) worden toegeschreven aan die positieve reactie van de bedrijven op de regeringsmaatregelen en een derde aan de algemene conjunctuurverbetering. De ‘cadeaus voor de ondernemingen’ waar sommigen het over hadden, bleken dus in werkelijkheid een cadeau voor de werkgelegenheid. En wat meer is: de werkgevers zijn vastberaden om die sterke jobcreatie ook in 2018 voort te zetten.

2017 was ook het jaar waarin werkgevers en vakbonden een belangrijk loonakkoord sloten. Sociale vrede en rechtszekerheid waren het resultaat. In dit kader werd een loonmarge afgesproken van 0 tot 1.1%. Op die manier wordt de koopkracht ondersteund zonder onze concurrentiepositie tegenover de buurlanden in gevaar te brengen. Het akkoord wil bovendien een aantal maatschappelijke problemen aanpakken, zoals burn-out en mobiliteit, en bepaalt een budget en een besteding van de welvaartsenveloppe.

Ander belangrijk nieuws in 2017 is de aangekondigde verlaging van de vennootschapsbelasting. Onze organisatie pleitte al jaren voor zo’n noodzakelijke hervorming om meer investeringen aan te trekken. Met een tarief van 25% tegen 2020 wordt België een goede Europese middenmoter. Nu vragen wij dat de hervorming zo spoedig mogelijk wordt aangenomen om de fiscale stabiliteit te garanderen waar de ondernemingen nood aan hebben.

Nog het afgelopen jaar legden wij als enige organisatie een uitgebalanceerde energievisie op tafel. Het is onze stellige wens dat het aangekondigde energiepact zo spoedig mogelijk werkelijkheid wordt om een echte energietransitie te kunnen realiseren. De huidige ontwerptekst roept echter tal van vragen op over het evenwicht tussen bevoorradingszekerheid, beheersing van de kostprijs en het verminderen van de CO2-uitstoot. Maar onze verwezenlijkingen in 2017 reiken nog veel verder dan dit alles. In onze terugblik ‘Het VBO zet de agenda’ zetten we onze belangrijkste realisaties voor u op een rijtje.

Besluiten doen wij met de volgende bedenking. De wereld verandert en groeipijnen zijn er onvermijdelijk. Maar één ding staat vast: ook in 2018 zal u, ondernemer, opnieuw het verschil maken. Daarom nu alvast onze allerbeste wensen voor het nieuwe jaar!

Bernard Gilliot, voorzitter, en Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder


Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.

VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.