Zwitserse werkgevers op bezoek in Brussel – Een rondje sociaal met het VBO-team

“Conférence des directeurs”, zo noemt de Fédération des Entreprises Romandes, met hoofdzetel in Genève, hun jaarlijks zakenbezoek annex teambuildinguitstap. Dit jaar was Brussel de uitverkoren locatie.

Geschreven door Kris De Meester, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
12 juli 2018

Anders dan hun naam doet vermoeden, beperken de activiteiten van de federatie zich niet tot Romandië (Franstalig Zwitserland). Door afspraken en een complex samenspel tussen de verschillende regionale federaties en de overkoepelende werkgeversorganisatie in Zwitserland zijn onze bezoekers ook verantwoordelijk voor de internationale dossiers inzake sociale en arbeidszaken. Daarnaast staan ze via hun dienstverlenende activiteiten ook nog eens met twee voeten in het werkveld. Een uitgelezen kans dus voor een gedachtewisseling met het competentiecentrum Werk en Sociale zekerheid van het VBO. 

De respectieve CEO’s Blaise Matthey en Pieter Timmermans nemen de introductieronde op zich. Daaruit blijken al meteen een aantal socio-economische verschillen. Met een nauwelijks noemenswaardige werkloosheid, een hogere economische groei, stakingsrecht dat ingebed is in de grondwet met een verbod op politieke stakingen en een besluitvormingsapparaat (met o.a. referenda) dat hoe dan ook trancheert in netelige kwesties, hebben de Zwitsers een streepje voor. 

Wat volgt is een bijzonder boeiende reis doorheen een aantal prangende uitdagingen. Wederzijdse presentaties vormen telkens de inleiding tot een levendig debat waaraan nagenoeg het volledige VBO-competentiecentrum deelneemt. Mogelijke strategieën worden ontleed, ideeën opgepikt en talloze suggesties uitgewisseld. Achtereenvolgens passeren de organisatie van het patronaal landschap, stakingsrecht, collectieve sociale onderhandelingen, actief arbeidsmarktbeleid, werken in de toekomst en de rol van de sociale partners in het beheer van de sociale zekerheid de revue.

VBO – Een open en inspirerende dialoog met zusterorganisaties uit andere landen is steeds een bron van inspiratie voor het aanpakken van de eigen nationale dossiers. Creativiteit ontspruit vaak uit diversiteit en ook al is de politieke en socio-economische constellatie soms totaal verschillend, de uitdagingen om te komen tot een welvarende, sociale en ondernemende samenleving zijn meestal dezelfde. Het VBO zal daarom blijven inzetten op het verrijken van de eigen kennis en vaardigheden via uitwisseling met andere werkgeversorganisaties.


Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.

VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.