Strijd tegen kankerverwekkende stoffen op het werk – Industrie toont haar engagement

Op 24 en 25 september organiseerde het Oostenrijks voorzitterschap van de EU een grootse conferentie met als rode draad de strijd tegen kankerverwekkende stoffen op het werk. Door risicoanalyses onderbouwde maatregelen voor het omgaan met kankerverwekkende stoffen was het eerste thema dat uitgediept werd. Alleen op die manier kom je tot een transparante en sociaal aanvaarde aanpak. Daarna ging de aandacht naar samenwerking tussen de sociale partners om werkgerelateerde kankers te elimineren.

09 oktober 2018

De “Roadmap Amsterdam to Vienna” vormde nadien het hoogtepunt van het evenement. Dit stappenplan om de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen op de werkplek te reduceren en te controleren werd in 2016 in Amsterdam opgestart onder het Nederlands voorzitterschap en was bedoeld om de preventie van werkgerelateerde kanker zeker tot in 2018 als prioriteit op de agenda te houden. Het programma wordt verlengd tot Helsinki! De Finse regering engageerde zich om de inspanningen onverdroten verder te zetten. 

Ten slotte werd nog een overzicht gegeven van alle informatie, hulpmiddelen en initiatieven van de lopende campagne 2018/19: ‘Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan!’ in alle EU lidstaten. 

VBO – Kris De Meester (Eerste adviseur bij het competentiecentrum Werk & Sociale zekerheid van het VBO, foto) benadrukte namens BusinessEurope de inspanningen van het bedrijfsleven om de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen te voorkomen of te beperken. Hij haalde daarbij o.a. de sectoroverschrijdende initiatieven aan van Essenscia en de op preventie gerichte acties van Agoria en Fediex voor specifieke blootstellingen in hun lidbedrijven. De Roadmap is daarbij een belangrijke katalysator. Die aanpak die vertrekt van een breed draagvlak en de actieve steun van de betrokken actoren is een veel betere garantie op resultaat in de praktijk dan een nieuwe reeks wettelijke voorschriften. Grenswaarden op zich beschermen geen enkele werknemer, tenzij ze worden vertaald naar en toegepast via preventieve maatregelen en werkprocedures en als ze gemeten en gecontroleerd worden op een geharmoniseerde manier.

> Meer info op https://roadmaponcarcinogens.eu/ en op de website van het Europees agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk


Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.

VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.