Uitvoering IPA – Pilootprojecten primaire preventie burn-out gelanceerd!

Op 2 juli is het startschot gegeven voor de lancering van proefprojecten rond de preventie van burn-out. Daarmee wordt uitvoering gegeven aan een van de maatschappelijke uitdagingen vervat in het IPA 2017-2018. De projecten worden gefinancierd door de bijdragen die de ondernemingen storten voor de risicogroepen.

Geschreven door Kris De Meester, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
11 juli 2018

De subsidies (8.000 euro, excl. btw per project) zijn bestemd voor pilootprojecten in ondernemingen die een geïntegreerde, participatieve en pluridisciplinaire aanpak vooropstellen van psychosociale risico's op het werk en burn-out in het bijzonder. Het opzet is om breed te werken rond alle factoren die een impact hebben op het (positief) functioneren van werknemers en organisaties. Bij burn-outpreventie ligt de focus meer op het komen tot gemotiveerde en bevlogen medewerkers en het voorkomen dat mensen uitvallen omwille van psychosociale belasting. 

De aanvragen moeten worden ingediend met een deskundige begeleidende organisatie die ervaring en expertise van minimaal 3 jaar kan aantonen in het begeleiden van ondernemingen op het vlak van competentie, talent, arbeidsinhoud, arbeidsorganisatie, arbeidsprocessen, arbeidsrelaties, autonomie, gezondheid, leiderschapsontwikkeling, sociaal overleg … 

Er wordt een engagement gevraagd van de geïnteresseerde ondernemingen (werkgever en werknemersafvaardiging waar die aanwezig is) om de mogelijkheden te verkennen onder deskundige begeleiding. Concrete acties of plannen hoeven nog niet op het moment van de aanvraag. De begeleidende organisatie zal de onderneming door de verschillende fasen loodsen: informatie en sensibilisering, het bepalen van preventiemaatregelen, de toepassing van de maatregelen en de evaluatie ervan. Op basis van een 'foto' van de toestand in de onderneming wordt bepaald welke onderwerpen uitgewerkt zullen worden in het project en welke concrete acties nodig zijn. Het moet wel gaan om collectieve acties, d.w.z. acties die betrekking hebben op de organisatie in haar geheel, op groepen van werkplekken of functies. Individuele begeleiding van werknemers die het slachtoffer zijn van burn-out, komt niet in aanmerking voor het verkrijgen van een subsidie. Verplichte wettelijke opdrachten of al uitgevoerde projecten evenmin. De begeleiding omvat ook niet de concrete uitvoering van de maatregelen die eruit voortvloeien (valt onder de bevoegdheid van de onderneming). 

De subsidieaanvragen kunnen uiterlijk tot 15 september 2018 via elektronische weg worden ingediend door de ondernemingen door gebruik te maken van het formulier op de website van de Nationale Arbeidsraad. De projecten belopen een jaar. Voor de in 2018 ingediende aanvragen zullen de geselecteerde projecten van 15 december 2018 tot 14 december 2019 ten laatste uitgevoerd worden. 

VBO – Werkgevers- en werknemersorganisaties getuigen met dit initiatief van sociaal engagement en een proactieve aanpak. Via de pilootprojecten met deskundige begeleiding willen de sociale partners een aanpak uittesten (en op punt stellen) om tegen de achtergrond van stijgende werkdruk en psychosociale belasting te proberen zinvol en kwaliteitsvol werk tot stand te brengen op grotere schaal om te voorkomen dat medewerkers uitvallen met psychosociale klachten in het algemeen en burn-out in het bijzonder.

> Meer info: kdm@vbo-feb.be - cv@vbo-feb.be en http://www.nar-cnt.be/Dossier-NL-burnout.htm


Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.

VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.