Woensdag 16 januari 2019

De dialoog tussen commissaris en auditcomité toegelicht


De Europese audithervorming hertekende het auditlandschap grondig. In het bijzonder bij organisaties van openbaar belang (OOB's) vervullen de auditcomités voortaan een cruciale rol bij de keuze van de commissaris. Bovendien vormen zij vaak het eerste aanspreekpunt en de bevoorrechte gesprekspartner voor de commissaris. Hoe gaan auditcomités om met de nieuwe regels inzake de benoeming van de revisor? Hoe verloopt de relatie en dialoog tussen commissaris en auditcomité in OOB's in de praktijk? Welke rol is er weggelegd voor het College van Toezicht in dit alles? Om op al deze vragen een antwoord te bieden, organiseert het Verbond van Belgische Ondernemingen samen met College van Toezicht op de Bedrijfsrevisoren, het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en GUBERNA een infonamiddag. Daar krijgt u antwoorden op al uw vraagtekens en delen relevante stakeholders hun ervaringen en best practices in deze materie!


Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.

VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.