VBO IMPACT

Wekelijkse nieuwsbrief voor decision makers - 20 december 2018
FR
OPINIE
Een motie van wantrouwen ten aanzien van de politiek?

De acties van het VBO moeten erop gericht zijn dat u – ondernemers van dit land – zich op uw kerntaken kunt toeleggen: zorgen voor meer jobs en inkomens voor onze medeburgers. Lees meer

DEZE WEEK
COP24: een basis om op verder te werken

Het is positief dat er duidelijke afspraken zijn gemaakt over de uitwerking van het akkoord van Parijs. Ten eerste omdat helder rapporteren wie welke inspanningen doet, essentieel is om vertrouwen te krijgen in het proces. Lees meer

Structurele pensioen- en arbeidsmarktmaatregelen zijn noodzakelijk

Vorige week betoogden de vakbonden in gemeenschappelijk front voor “meer koopkracht, werkbare loopbanen en leefbare pensioenen”. Het VBO herinnerde aan zijn standpunt in het eindeloopbaandossier. Lees meer

Sociale zekerheid boekt tekort van 581 miljoen euro in 2018

Om de houdbaarheid van onze sociale zekerheid op lange termijn te blijven garanderen, moeten we enerzijds de inkomsten veiligstellen en anderzijds de evolutie van de uitgaven onder controle houden. Lees meer

Armoedekwestie vereist correct, genuanceerd debat

Swingen de armoedecijfers in België effectief de pan uit, zoals vaak beweerd wordt? Om de armoedekwestie grondig en gericht aan te pakken, is een correcte en genuanceerde lezing van de cijfers cruciaal. Lees meer

Europese analyse raamt externe transportkosten op 1.000 miljard EUR per jaar

Dat de échte kosten voor transport hoger liggen dan het prijskaartje dat personen en bedrijven betalen voor verplaatsingen, hoeft geen betoog. Wél is de vraag hoe hoog die kosten dan wel zijn, wat we precies meerekenen en wie ze betaalt. Lees meer

Maatregelen voor meer inzetbaarheid bij ontslag – De RSZ heeft een standpunt ingenomen

Goed nieuws voor de ondernemers: de bijzondere bijdrage van 1% en 3% verbonden aan de ‘1/3 – 2/3’-maatregel bij ontslag zal niet worden uitgevoerd wanneer daarover geen sectorale cao werd gesloten. Lees meer

Publicatie
VBO-REFLECT: ‘Recht voor ondernemers’

Deze REFLECT neemt ons gerechtelijk en justitieel bestel haarfijn onder de loep en herinnert ons eraan dat ons land verdere inspanningen moet leveren voor een justitie 2.0 die een echte hefboom kan zijn voor de concurrentiekracht.
Lees meer


 
Wacht niet langer! Schrijf u nu in!
De dialoog tussen commissaris en auditcomité toegelicht

De Europese audithervorming hertekende het auditlandschap grondig. In het bijzonder bij organisaties van openbaar belang (OOB's) vervullen de auditcomités voortaan een cruciale rol bij de keuze van de commissaris.
Lees meer


 
Zich uitschrijven    -    Toon in browser

Disclaimer    -    Contact    -    Print    -    Copyright
Share
Tweet
Delen via mail

 
VBO VZW
Ravensteinstraat 4
B - 1000 Brussel
Tel + 32 2 515 08 11
info@vbo-feb.be