Wie kan deelnemen?
Hoe deelnemen?
In welke taal stel ik mijn dossier op?
Wanneer moet ik mijn inschrijvingsformulier ten laatste terugsturen?
Wat is de timing?
Ik weet niet goed in welke categorie ik mijn project moet plaatsen
Onderdelen van uw dossier
Hoe deelnemen aan de ‘Business and Biodiversity’-award?
Ik kan niet op alle vragen van het inschrijvingsformulier antwoorden
Mag ik foto’s of een video indienen?
Wat gebeurt er met mijn inschrijvingsformulier?
Welke types van bedrijven namen deel aan de vorige edities van de milieuprijs?
Kan ik niet enkel deelnemen aan de European Business Awards for the Environment?
Hoe deelnemen aan de Europese wedstrijd?
Nog vragen?

Wie kan deelnemen? De wedstrijd staat open voor grote en kleine ondernemingen, overheidsbedrijven, instellingen die een economische activiteit uitvoeren of centra voor industrieel onderzoek. NGO’s kunnen niet deelnemen aan de Belgian Business Awards. De projecten moeten afgewerkt zijn en concrete resultaten leveren die bijdragen aan een beter milieurendement van ondernemingen, producten of diensten.

Hoe deelnemen? Het volstaat om een inschrijvingsformulier in te vullen voor één of meerdere categorieën (management, producten en diensten, proces, internationale samenwerking). De formulieren vindt u hier. Iedere categorie geeft tevens toegang, voor zij die hun positieve bijdrage aan de biodiversiteit wensen te benadrukken, tot de 5e categorie ‘Business & Biodiversiteit’. Nieuw dit jaar is de uitreiking van een ‘Young talent’-award. Eén onderneming kan dus meerdere prijzen winnen.

In welke taal stel ik mijn dossier op? U heeft de keuze uit het Nederlands, het Frans of het Engels. Weet wel dat wie wenst deel te nemen aan de European Business Award, dat in het Engels zal moeten doen. Het is dus eenvoudiger om meteen in het Engels te werken.

Wanneer moet ik mijn inschrijvingsformulier ten laatste terugsturen? Op 31 oktober 2017.

Wat is de timing? Dossiers kunnen worden ingediend tussen 1 mei en 31 oktober 2017. De jury buigt zich over de dossiers tussen eind oktober en midden januari. Begin januari vindt de mondelinge verdediging plaats voor het selecteren van de 10/12 laureaten. Midden januari tot midden februari: maken van de promotiefilmpjes voor de 10 genomineerden. 1 maart 2018: officiële prijsuitreiking. Maart 2018: indienen van de kandidaturen op Europees niveau.

Ik weet niet goed in welke categorie ik mijn project moet plaatsen Het is aan u om een keuze te maken en om aan de hand van de evaluatiecriteria te bepalen bij welke categorie uw project thuishoort.

Onderdelen van uw dossier Elk dossier bestaat uit maximaal 6 pagina’s, exclusief bijlagen. Het eerste onderdeel is een ‘abstract’ (2 pagina’s) die het mogelijk maakt zich een globaal idee te vormen van het project en zijn voornaamste kenmerken. Vervolgens kan u optioneel een korte samenvatting van maximum 1 pagina toevoegen. Ten slotte beantwoordt u alle vragen op het formulier. Het totale dossier beslaat niet meer dan 6 pagina’s. U kunt hier ter illustratie nog bijlagen aan toevoegen.

Hoe deelnemen aan de ‘Biodiversity’-award? De winnaar van deze categorie wordt gekozen uit de ondernemingen die deelnemen in één van de vorige 4 categorieën. De ondernemingen die een gooi willen doen naar de award in deze bijkomende categorie, dienen dit aan te geven op het deelnameformulier van één van de vier overige categorieën.

Hoe deelnemen aan de ‘Young talent’-award? De winnaar van deze categorie wordt gekozen uit de ondernemingen die deelnemen in één van de vorige 4 categorieën. De ondernemingen die een gooi willen doen naar de award in deze bijkomende categorie, dienen dit aan te geven op het deelnameformulier van één van de vier overige categorieën.

Ik kan niet op alle vragen van het inschrijvingsformulier antwoorden Indien u moeite heeft om op een vraag te antwoorden, neem dan gerust contact op met vb@vbo-feb.be. Tracht zo duidelijk mogelijk op de (andere) vragen te antwoorden zodat de jury toch een globaal beeld krijgt van uw project.

Mag ik foto’s of een video indienen? Dat kan. Bijlagen dienen ter illustratie en kunnen uw kandidatuur ondersteunen. De jury zal zich hoofdzakelijk baseren op het formulier en de antwoorden op de vragen. Indien de jury het nodig acht, zal zij met u contact opnemen om bijkomende informatie (cijfers/foto's) op te vragen voor de beoordeling van uw dossier.

Wat gebeurt er met mijn inschrijvingsformulier? Het VBO stelt een jury samen van wetenschappers, journalisten, bedrijfsleiders en vertegenwoordigers van verschillende administraties die zich met milieu bezighouden. Deze jury zal alle inschrijvingen ontvangen en samenkomen om tot een eerste selectie te komen. Uit 10 Belgische laureaten kiest de jury 3 winnaars. Begin 2018 worden de namen van de winnaars bekendgemaakt tijdens een plechtigheid in aanwezigheid van talrijke prominenten uit de politiek, de academische wereld en het bedrijfsleven. De 10 laureaten worden automatisch ingeschreven voor de European Business Awards for the Environment. De Europese ceremonie vindt plaats in 2018.

Welke types van bedrijven namen deel aan de vorige edities van de milieuprijs? De wedstrijd staat open voor kleine en grote ondernemingen, overheidsbedrijven, instellingen die een economische activiteit uitvoeren of centra voor industrieel onderzoek. Er is wel één voorwaarde aan verbonden, het project moet bijdragen aan een beter milieurendement van ondernemingen, producten of diensten. Wat de bedrijven betreft, hebben zowel kleine, middelgrote als grote ondernemingen uit verschillende sectoren al deelgenomen aan de Belgian Business Awards for the Environment. Benieuwd wie de prijs eerder al in de wacht sleepte? Klik hier.

Kan ik niet enkel deelnemen aan de European Business Awards for the Environment? Neen, rechtstreeks deelnemen aan de Europese competitie is niet mogelijk. Elk land organiseert zijn nationale milieuprijs. De Belgische laureaten zijn dan automatisch gekwalificeerd voor de European Business Awards for the Environment. 

Hoe deelnemen aan de Europese wedstrijd? Als u bij de genomineerden 2017 bent op Belgisch niveau, kan u zich kandidaat stellen voor de European Awards. De procedure verloopt online in het Engels, dit om een vlotter beheer van de vele kandidaturen uit de 28 lidstaten mogelijk te maken en een faire behandeling te garanderen. Op Europees niveau zal de jury rekening houden met de uitdagingen van de verschillende ondernemingen naargelang van hun grootte. De Commissie heeft daarom twee subcategorieën gecreëerd met hun eigen laureaten: aan de ene kant ‘micro- en kleine ondernemingen’ (<50 werknemers en <10 mio € omzet of balanstotaal), aan de andere kant ‘middelgrote en grote ondernemingen’ (de andere). Op Belgisch niveau werd besloten geen subcategorie in te voeren, maar de jury heeft bij haar beraadslagingen altijd oog voor de verdienste van iedere kandidatuur naargelang van de beschikbare middelen. Kleine of grote ondernemingen hebben dus gelijke kansen om een prijs in de wacht te slepen! 

Nog vragen? Neem gerust contact op met vb@vbo-feb.be Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.

VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.