Cobelpa, de vereniging van de Belgische fabrikanten van papierdeeg, papier en karton, heeft als opdracht de algemene belangen van de sector in de ruime zin van het woord te behartigen, de economische expansie van de sector te bevorderen en haar leden een kwalitatief hoogwaardige service te bieden.

Cobelpa
Vereniging van de Belgische Fabrikanten van Papierdeeg, Papier en Karton

Lid van inDUfed - Sustainable Goods
www.indufed.be

 
Pleinlaan 5-5de verd.
1050 Brussel
T + 32 2 646 64 50
F + 32 2 646 82 97
general@cobelpa.be
Contact
Firmin François
firmin.francois@cobelpa.be
Voorzitter
Pierre Macharis
Directeur-generaal
Firmin François
Oprichtingsdatum federatie
06/11/1940
Aantal leden
8
Aantal werknemers actief in de ondernemingen die deel uitmaken van de federatie
± 3.500
www.cobelpa.be/


Cobelpa vervult de rol van woordvoerder van de sector bij de diverse federale en gewestelijke overheden van ons land, bij de vakbonden van de sector en bij de gewestelijke, federale en internationale werkgeversverenigingen. Ze heeft eveneens als opdracht het imago van de papierindustrie in ons land te verbeteren via informatie- en sensibiliseringscampagnes met een toekomstgerichte en proactieve visie. Voor de hier volgende materies verleent Cobelpa diensten aan haar leden, volgt zij de wetgeving op en vertegenwoordigt hun belangen naar buiten toe: sociale aangelegenheden, leefmilieu-aangelegenheden, veiligheid en hygiëne, communicatie, grondstoffen (hout, oud papier), energie en economie.


Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.

VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.