Cijfers actieve sanctionering: beperk de werkloosheidsuitkering in de tijd

Uit de cijfers voor het eerste semester van dit jaar valt op te maken dat de sancties inzake actieve beschikbaarheid voor heel België van 10.279 in 2015, toen de controle nog gebeurde door de federale RVA, terugvielen naar 2.857 dit jaar. Dat is ook een daling tegenover het eerste semester van 2018, toen 3.571 sancties werden opgetekend. “België kent geen beperking van de werkloosheiduitkeringen in de tijd. Dat zou wel moeten betekenen dat de controle op het zoekgedrag en de arbeidsbereidheid van werkzoekenden heel efficiënt gebeurt, wat niet het geval is”, aldus Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO).


Pers, COMMUNICATION & EVENTS
11 oktober 2019

Met de laatste staatshervorming is het arbeidsmarktbeleid geregionaliseerd. Dat geldt ook voor de controle op de inspanningen die werkzoekenden leveren om werk te vinden, de zogenaamde ‘actieve beschikbaarheid’. Bij onvoldoende inspanningen kunnen de regionale bemiddelingsdiensten een sanctie opleggen. De bevoegdheidsoverdracht ambieerde efficiëntiewinsten zonder aan effectiviteit te verliezen. Binnen het federaal normatief kader hebben de regio’s vanzelfsprekend beleidsvrijheid. Omdat de uitkeringen uit de federale pot van socialezekerheidsmiddelen worden betaald, spraken het federaal niveau en de deelentiteiten een monitoring af.

Het VBO wil evenwel benadrukken dat sancties geen ‘doel’ op zich zijn, maar een knipperlicht bij de monitoring van het gevoerde beleid. De periode van kinderziekten zou stilaan achter de rug moeten zijn. “Er zijn in België bijna 140.000 openstaande vacatures. Een goede opvolging moet samengaan met een goede begeleiding. Maar men moet erover waken dat de balans tussen beide niet verloren gaat”, besluit Timmermans.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.