Demografische ontwikkelingen: langer werken en aangepaste pensioenstelsels dringen zich op

Welke politieke antwoorden heeft de EU op de demografische ontwikkelingen? Dat was de kernvraag waarover de Europese sociale partners zich moesten buigen tijdens hun bijeenkomst op 24 november 2020. De vergadering over demografische verandering was de laatste in een reeks debatten over de verbetering van de prestaties van de arbeidsmarkt en van de sociale stelsels via hervormingen op nationaal niveau en het Europees semester. 


Alice Defauw , COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID Annick Hellebuyck, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
02 december 2020

Deskundigen van de Europese Commissie, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling en de Portugese regering hebben samen met de Europese en nationale sociale partners overleg gepleegd over hoe we ervoor kunnen zorgen dat mensen langer willen en kunnen werken en over hoe de pensioenstelsels moeten worden hervormd tot duurzame stelsels die daarop inspelen.

Vooral de stijging van de arbeidsparticipatie van vrouwen is belangrijk om de daling van de beroepsbevolking de komende decennia te compenseren. Herscholing en bijscholing van arbeidskrachten vormen een ander deel van de oplossing om de productiviteit op alle leeftijden te verhogen. Dat moet de financiële leefbaarheid van de socialezekerheidsstelsels verbeteren. Op nationaal niveau spelen de sociale partners een sleutelrol om rechtstreeks bij te dragen aan fiscaal gezonde pensioenhervormingen en om bij de regeringen hun standpunt te geven over hoe tot een juridisch gunstig pensioenklimaat te komen.

VBO – Het is geen verrassing dat België een lage tewerkstellingsgraad scoort, vooral in de leeftijdscategorie van 55 tot 64 jaar, ook al zijn de Belgische prestaties de laatste jaren verbeterd. De tewerkstellingsgraad bij vrouwen van 25 tot 54 jaar (80%) ligt dan weer iets boven het Europese gemiddelde, en het armoedecijfer blijft in ons land zeer laag, vooral bij 65-plussers. Hoe dan ook zijn, gelet op de langere levensverwachting, structurele hervormingen hoogdringend als we 80% van de actieve bevolking aan het werk willen krijgen en onze pensioenen en gezondheidszorg houdbaar willen houden. Volgens de OESO is het tijd om nieuwe mogelijkheden, zoals een ‘tweede loopbaan’, te onderzoeken om die uitdagingen aan te gaan.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.