EU: sociale uitkeringen moeten een stimulans zijn om (weer) aan het werk te gaan

Op 7 juli 2022 bogen de Europese werkgevers (BusinessEurope en de werkgeversgroep van het Europees Economisch en Sociaal Comité) zich over een aantal nationale stelsels waarin socialezekerheidsuitkeringen worden gebruikt als hefboom voor werkgelegenheid (klik hier voor de samenvatting).


Annick Hellebuyck, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
13 juli 2022

Werk is de beste manier om zelfvoorzienendheid, professionele ontwikkeling en toegang tot gepaste sociale bescherming te bewerkstelligen. De huidige schaarste aan arbeidskrachten en vaardigheden in alle EU-lidstaten fnuiken de economische groei. Die schaarste zien we in alle sectoren en binnen verschillende opleidingsniveaus. In 2021 gaf bijna 70% van de Europese werkgevers aan dat ze te kampen hadden met die problematiek, die toen al een groot probleem vormde. Meer en meer bedrijven vinden geen mensen om hun vacatures in te vullen, aangezien het aantal werknemers op arbeidsleeftijd afneemt en de wel beschikbare arbeidskrachten niet over de vereiste vaardigheden voor de jobs beschikken. Dat heeft ook een impact op het potentieel aan jobcreatie. 

Tegelijkertijd blijven heel wat mensen op arbeidsleeftijd inactief: in de EU gaat het over een op de vier mensen op arbeidsleeftijd.

De verhoging van de werkgelegenheidsgraad via activerende sociale uitkeringen stond centraal in de besprekingen op 7 juli tussen Europese werkgevers, ambtenaren van de Europese Commissie, nationale beleidsmakers en onderzoekers. Werkgeversorganisaties en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven gaven hun visie over hoe aan werk gerelateerde uitkeringen in de praktijk kunnen worden gebracht. BusinessEurope en zijn leden (waaronder het VBO) zijn ervan overtuigd dat het systeem van aan werk gerelateerde sociale uitkeringen een belangrijke te onderzoeken beleidsmaatregel vormt om de werkgelegenheidsgraad op te krikken en onze stelsels voor sociale bescherming te ondersteunen.

De position paper leest u hier: In-work benefits and their role in supporting employment.


Foto ©belga

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.