De brug moet breder

Bijna 1 op 2 jongeren vindt dat het onderwijs hen onvoldoende voorbereidt op de arbeidsmarkt. De bedrijfswereld klinkt unisono: 3 op 4 werkgevers zijn dezelfde mening toegedaan. Een opvallende vaststelling naar aanleiding van ons tweejaarlijks onderzoek ‘Bridging the Future’. De boodschap is duidelijk: de brug tussen onderwijs en arbeidsmarkt moet breder.


Pieter Timmermans, GEDELEGEERD BESTUURDER Monica De Jonghe, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
27 oktober 2021

Het is overduidelijk, jongeren verwachten dat hun onderwijsparcours hen voorbereidt op hun eerste stappen op de arbeidsmarkt. Dan hebben we het over kennis en skills, maar ook over duiding over wat er leeft op de arbeidsmarkt. Wat houdt die digitale revolutie nu precies in? CSR en duurzaamheid staan bovenaan de agenda, maar welke impact zal dat hebben op de toekomst van werk, van jobs én dus mijn carrière? Ze hunkeren ook naar ervaring rond ondernemerschap: de goesting om een eigen project uit de grond te stampen is bij meer dan 1 op 2 jongeren prominent aanwezig.

Wanneer we dan zien dat jongeren en werkgevers de absolute meerwaarde erkennen van stages, duaal leren en werkplekleren, is het een evidentie dat daar nog meer wordt op ingezet. Voor duaal leren zien we nu al een uitbreiding naar hoger onderwijs, maar die oefening kan versneld worden wanneer we het succes ervan zien in andere landen. Die eerste werkervaring wordt door jongeren dan ook gezien als een opstap naar een eerste job.

Dat kan uiteraard versterkt worden door in te zetten op uitwisseling tussen experten uit sectoren en bedrijven enerzijds en leerkrachten anderzijds. En die uitwisseling kan dan weer ondersteund worden door niet enkel ervaring maar ook infrastructuur ter beschikking te stellen en uit te wisselen.

Maar los van werkplekleren, stages en verder inzetten op duaal leren spelen er andere zaken die kunnen helpen om die brug te verbreden.

Snellere en flexibelere aanpassing van curricula, aan hetzelfde tempo waarop de arbeidsmarkt evolueert, hoort daar zeker bij. En wanneer we zien dat jongeren vooral het digitale luik missen, is verder inzetten op STEM in veel meer richtingen een must.

Los van kennis moeten de jongeren ook een duidelijker zicht krijgen op jobkansen bij een bepaalde studiekeuze. Daar zijn de schoolverlatersrapporten zeker een nuttig instrument, maar stroomt dat genoeg door? Zijn jongeren daar genoeg van op de hoogte? Met ons jongerenproject Young Talent in Action dragen wij alvast ons steentje bij door jongeren kennis te laten maken met de jobs van de toekomst in onze sectoren.

Maar we moeten natuurlijk realistisch zijn. Onderwijs wordt ook niet geacht in elke opleiding jongeren 1 op 1 voor te bereiden op een job. Die illusie mogen we niet wekken en dat verwacht ook niemand. Maar een basisset aan kennis, skills, competenties én ervaring met voldoende focus op hoe de arbeidsmarkt evolueert, is de grondslag voor een sterke start.
Nadien worden leervermogen en wendbaarheid belangrijk, en moeten we de jongeren voorbereiden op het feit dat na de schoolplicht de leerplicht volgt en dat ze hun kennis dus continu zullen moeten bijspijkeren.

Die sterke start betekent niet voor elke jongere een carrière als werknemer en gelukkig maar. We zien een enorm grote drive bij jongeren om zelf te ondernemen en dat kunnen we enkel toejuichen.

Veel bedrijven spelen daar nu al op in en creëren binnen de schoot van de onderneming incubatoren en start-up-initiatieven waar ze werknemers tijd en ruimte geven om initiatieven uit te werken en zich zo verder te ontplooien. Een ‘safe haven’ om te proeven van wat het ondernemerschap voor hen kan betekenen.

Als het dan gaat over het concreter maken van hun project, hun idee, hun ambitie, wordt dat nog al te vaak gefnuikt door een enorme administratieve overlast en financiële onzekerheid als jonge starter. Ook daar willen we oproepen om het jongeren die barsten van energie en goesting makkelijker te maken om het te maken als ondernemer. Minder regels, minder complexiteit, maar meer steun en begeleiding.

> Lees ook Arbeidsmarkt en ondernemerschap: jongeren en werkgevers op één lijn, of toch niet?

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.