Deadline voor bijkomende projecten risicogroepen uitgesteld tot 31 december 2021

De Nationale Arbeidsraad heeft groen licht gegeven om de deadline voor de bijkomende projecten voor jongeren die tot de risicogroepen behoren voor de periode van 2022-2023 tot 31 december 2021 uit te stellen. Over de modaliteiten van het systeem van risicogroepen, onder meer over de herziening van de criteria voor de selectie van projecten en de verdeling van de middelen over de projecten voor risicogroepen zal in een later stadium gesproken worden.


Hanne De Roo, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
29 september 2021

Normaal gezien is 1 oktober 2021 de deadline om bijkomende projecten voor jongeren die tot de risicogroepen behoren in te dienen. Maar door de coronacrisis werd de deadline nu met 3 maanden opgeschoven. Dat geeft sectoren en ondernemingen meer tijd om hun projectidee vorm te geven.

Een neergelegde cao risicogroepen voor de volledige IPA-periode, waarin ten minste 0,05% van de loonmassa wordt toegewezen aan -26-jarigen uit risicogroepen, is een van de voorwaarden voor een ontvankelijk bijkomend project risicogroepen. De datum van neerlegging van de cao betreffende de inspanning ten gunste van de risicogroepen werd al verschoven van 1 oktober 2021 naar 31 december 2021.

Om een uniform wettelijk kader voor de cao’s risicogroepen en de bijkomende projecten risicogroepen in stand te houden, wordt de deadline voor de bijkomende projecten risicogroepen nu eveneens uitgesteld tot en met 31 december 2021. Om voldoende tijd te voorzien voor de administratieve afhandeling van de aanvragen, zou de projectperiode pas kunnen starten op 1 april 2022 in plaats van op 1 januari 2022.

Dat zorgt ervoor dat de projectperiode 1/1/2020 – 30/6/2022 en de periode 1/4/2022 – 31/12/2023 gedurende 3 maanden overlappen. Door de COVID-19-crisis werd de lopende projectperiode 2020-2021 immers verlengd met 6 maanden tot 30 juni 2022.

Een volledige uitsluiting van een overlapping tussen beide projectperiodes zou betekenen dat sectoren die momenteel geen project hebben lopen tot 1 juli 2022 moeten wachten om een bijkomend project te starten. Sectoren die wel een project hebben lopen, kunnen beslissen om reeds op 31 maart 2022 te stoppen met het lopende bijkomende project en vanaf 1 april 2022 te starten met het bijkomende project 2022-2023; of de projectperiode 2020-2021 tot en met 30 juni 2022 volledig te benutten en daarnaast vanaf 1 april 2022 al acties en activiteiten van het nieuwe project voor te bereiden of uit te voeren. Ten slotte zijn sectoren niet verplicht om meteen op 1 april 2022 te starten met het nieuwe project.

Belangrijk is dat de budgetten voor de bijkomende projecten risicogroepen ondanks de kortere duur, dezelfde blijven, met andere woorden: er zal 12 miljoen beschikbaar zijn voor de projecten van 1 april 2022 tot 31 december 2023.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.