Europa 2020-doelstellingen – Waar staan we?

De Arbeidskrachtenenquête met de gegevens van 2018 werd onlangs gepubliceerd. Waar staat België met betrekking tot de doelstellingen in het kader van de Europa 2020-strategie? Over het algemeen zijn de cijfers positief, met een werkgelegenheidsgraad van bijna 70% in 2018 (70,5% in het laatste kwartaal), dat is een record. Van de 2020-doelstellingen inzake arbeidsmarkt en opleiding behaalde ons land in 2018 3 doelstellingen van de 7.


Alice Defauw , COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
10 april 2019

Wat opleiding betreft, stijgt het aandeel gediplomeerden van het hoger onderwijs in  2018 verder naar 47,5%. De schooluitval van jongeren daalt en bedraagt nog 8,6%. Dat is positief, en bovendien onder de doelstelling van 9,5% die België had gesteld. De situatie van de NEET (jongeren (van 15-24 jaar) die geen werk hebben en geen onderwijs of opleiding volgen) is zorgwekkender. Hoewel dat percentage de jongste jaren daalt, is het nog steeds te hoog: 1 jongere op 11.

Op de arbeidsmarkt zijn de resultaten zijn iets minder spectaculair, maar we mogen niet vergeten dat ze de laatste jaren wel de goede kant uitgaan. Met een werkgelegenheidsgraad van 69,7% blijft België een stuk onder het Europees gemiddelde (73%) en de doelstelling van 73,2% tegen 2020. De werkgelegenheidsgraad bij vrouwen blijft stijgen maar blijft ver onder die van de mannen (73,9%). Mensen van buitenlandse afkomst (buiten de EU) ondervinden, vooral in ons  land, meer moeilijkheden dan Belgen op de arbeidsmarkt. De evolutie van de werkgelegenheidsgraad van de 55-plussers is positief en ligt voor het eerst hoger dan 50%, het minimum dat België vooropstelde.

VBO – Ondanks de positieve evoluties inzake opleiding en op de arbeidsmarkt, is er nog steeds veel ruimte voor verbetering als we de werkgelegenheidsgraad willen opkrikken en meer mensen aan het werk willen helpen om mee te kunnen met de andere Europese landen.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.