© belga

Jaarverslag RVA 2022 – Zowel tijdskrediet als thematisch verlof blijft vooral een vrouwenzaak

Het jaarverslag 2022 van de RVA brengt ons weer interessante cijfers en tendensen. Dit is het tweede artikel in een reeks van vier (*). Zo werden er in 2022 gemiddeld per maand om en bij de 235.000 onderbrekingsuitkeringen betaald in de verschillende stelsels van tijdskrediet, thematische verloven en loopbaanonderbreking. Dat is 1% meer dan in 2021, maar op vijf jaar tijd een daling van 8,3%.


Hanne De Roo, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID Stephan Neetens, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
15 mei 2023

Een oorzaak is dat het aantal uitkeringsgerechtigden met tijdskrediet blijft dalen. In vergelijking met 2018 werden in 2022 20,3% minder uitkeringsgerechtigden met tijdskrediet geteld. Opmerkelijk daarbij is dat de meerderheid (63,5%) 50-plussers zijn, 75,8% kiest voor een vermindering van de arbeidstijd met 1/5. Daarbij neemt 59,5% een landingsbaan op.

Het zijn nog altijd voornamelijk vrouwen (55,8%) die tijdskrediet opnemen, maar het aandeel mannen blijft wel stijgen.

Anders dan bij tijdskrediet zien we voor de thematische verloven wel een stijging: het aantal uitkeringsgerechtigden nam toe met 9% in vergelijking met 2021, en er werden zelfs 28% meer onderbrekingsuitkeringen voor thematisch verlof betaald dan in 2018.

Bijna de helft (46%) van het totaal van de uitkeringsgerechtigden in 2022 neemt een thematisch verlof op. Wanneer we naar het type onderbreking kijken, stijgt de opnamevorm met 1/10 het sterkst (+25,9%), naast de voltijdse (+14,5%) en de halftijdse onderbrekingen (+12,4%). Bij de vermindering van de arbeidstijd met 1/5 is er een lichte stijging (+2,8%). Desalniettemin blijft vooral de vermindering van de arbeidstijd met 1/5 het populairst (52,3%).

Van alle thematische verloven kent het ouderschapsverlof de sterkste stijging (9,2% op jaarbasis). Op vijf jaar tijd noteren we een stijging met 32,3%. Het verlof voor medische bijstand kent een stijging van 7,2%. In vergelijking met 2018 is het aantal gerechtigden gestegen met 11,7%. Het palliatief verlof daarentegen is op jaarbasis gedaald met 2,7% en in vergelijking met 2018 met 4,7%.

Opmerkelijk is dat er in 2022 een sterkere toename was bij mannen (+41,2%), dan bij vrouwen (+21,9%) voor de opname van thematische verloven.

Volgens leeftijdsklasse valt de oververtegenwoordiging op van het aantal uitkeringsgerechtigden van 30-49 jaar (76,5%) in de thematische verloven. Dat laat zich verklaren door het grote relatieve belang van het ouderschapsverlof (80,3%). Ten slotte blijft het toch ook gaan om een uitgesproken meerderheid van vrouwelijke uitkeringsgerechtigden (65,3%).

Wanneer we doorheen het tijdskrediet en de thematische verloven de verhoudingen van het aantal uitkeringsgerechtigden bekijken volgens motief, zien we dat het merendeel van de onderbrekingen betrekking heeft op een motief i.v.m. ouderschap (50,5%) en 33,6% van de onderbrekingen op een eindeloopbaanstelsel. Alle overige motieven maken samen slechts 15,9% uit van het aantal uitkeringsgerechtigden.

Alhoewel de opname door mannen van het tijdskrediet en de thematische verloven blijft stijgen, zijn het nog voornamelijk vrouwen die deze stelsels opnemen. Bij de thematische verloven (65,3% vrouwen, 34,7% mannen) stijgt de opname van mannen (+41,2%) sneller dan die van vrouwen (+21,9%). Bij tijdskrediet (55,8% vrouwen, 44,2% mannen) is het aandeel mannen aan het opschuiven naar het midden. Dat valt te verklaren door de populariteit van het stelsel van eindeloopbaan bij mannen. Vrouwen nemen dus duidelijk vooral tijdskrediet of verlof op om te zorgen voor anderen, terwijl mannen dat vooral eerder voor zichzelf opnemen.

Meer informatie: RVA-jaarverslag 2022, Vol. 2, Indicatoren van de arbeidsmarkt en evolutie van de uitkeringen

(*) Lees ook Jaarverslag RVA 2022 – Aantal uitkeringsgerechtigde voltijds werklozen daalt tot laagste niveau sinds 1977

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.