VBO RADAR – De nettostijging van de werkgelegenheid gaat voort

De nettowerkgelegenheid blijft stijgen. Zowel de totale binnenlandse werkgelegenheid als de tewerkstelling in de privésector houden hun positieve trend aan. Sinds de start van de regering Michel is de nettostijging onmiskenbaar. Alles bij elkaar kwamen er sinds eind 2014 290.000 nieuwe jobs bij, waarvan driekwart in de privésector.


Alice Defauw , COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
17 oktober 2019

In 2018 werden er netto 61.000 banen gecreëerd, 47.700 daarvan in de privésector. Voor de meest recente periode, tot het 2de kwartaal van 2019, zien we dat er netto 75.500 jobs zijn bijgekomen ten opzichte van ene jaar eerder. 78% daarvan werd gecreëerd in de privésector, goed voor 59.000 banen in netto opzicht.

VBO – De positieve evolutie die we zien in de jobcreatie is een goede zaak, maar we moeten dat positieve elan aanhouden willen we de werkzaamheidsgraad verder optrekken naar ons doel van 73,2% (in het kader van de strategie Europa 2020) (in 2018 zaten we op 69,7%). Daarvoor moeten we maatregelen nemen die bevorderlijk zijn voor de competitiviteit van onze bedrijven en voor de jobcreatie.

> Klik hier voor de grafiek in de VBO RADAR
> Alle conjunctuur- en arbeidsmarktindicatoren vindt u in onze app VBO RADAR. Download de app (Android / iOS) of surf naar http://vboradar.be/fl/ie/

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.