VBO RADAR – Vacaturegraad blijft hoog!

In het eerste kwartaal van 2019 bedroeg de vacaturegraad 3,6%. België telde niet minder dan 147.700  oningevulde vacatures (ten opzichte van 141.700 in het vorige kwartaal). Dat betekent dat 3,6% van iedere 100 openstaande vacatures oningevuld bleven.


Alice Defauw , COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
26 juni 2019

Zeven jaar geleden was de vacaturegraad van ons land Europees gezien nog eerder gemiddeld, maar sindsdien gaat de situatie erop achteruit. Zo staat België helemaal bovenaan de rangschikking (net onder Tsjechië) en ligt het ver boven het Europese gemiddelde van 2,4%.

Hoewel het aantal openstaande vacatures in de meeste Europese landen toeneemt, gaat het bij ons met +78% sinds 2014 wel heel hard.

VBO – De positie van België doet er geen twijfel over bestaan: we kampen met reële problemen wat betreft de afstemming tussen de vraag naar en het aanbod van werk. Vacatures zijn namelijk kansen voor werkzoekenden, maar als ze oningevuld blijven weegt dat op de groei (zowel van de economie als van de tewerkstelling). Anders gezegd: we moeten vermijden te evolueren van een groei-economie naar een knelpunteconomie. Om doeltreffend onze pijlen te richten op de mismatch op de arbeidsmarkt en bijhorende krapte, moeten we volop inzetten op de opleiding van jongeren evenals de activering en de heroriëntering van werkzoekenden.

> Klik hier voor de grafiek in de applicatie VBO RADAR
> Meer info over het verband tussen skills, onderwijs, opleiding en de arbeidsmarkt vindt u op onze app  VBO RADAR. Download onze app VBO RADAR (Android / iOS) of surf naar http://vboradar.be/fl/ie/.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.