© Belga image

Werkgelegenheidsconferentie 2023: arbeidsmarktparticipatie van vrouwen kan en moet beter, maar volstaat niet om einddoelstelling van 80% te bereiken

imageznk3.png

Op 21 september 2023 organiseerden Vice-eersteminister en minister van Economie en Werk, Pierre-Yves Dermagne en staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit Marie-Colline Leroy, de derde jaarlijkse werkgelegenheidsconferentie. Het centrale thema dit jaar was de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen. Werkgeversorganisaties VBO, Unizo, UCM, Boerenbond en Unisoc namen deel aan die conferentie en zagen dat inzake arbeidsmarktparticipatie van vrouwen op veel vlakken verbeteringen mogelijk zijn. Tegelijk stellen de werkgeversorganisaties ook de ambitie van die jaarlijkse conferentie in vraag. Ze betreuren dat het debat niet werd verbreed naar de grotere pijnpunten en structurele drempels van onze arbeidsmarkt vandaag.


Pers, COMMUNICATION & EVENTS
21 september 2023

Het federaal regeerakkoord beoogt een werkzaamheidsgraad van 80% tegen 2030 en daartoe wordt jaarlijks een conferentie over de werkgelegenheid georganiseerd. De conferentie van twee jaar geleden legde de focus op de eindeloopbanen, het thema van de conferentie van 2022 was de arbeidsmarktintegratie van mensen van buitenlandse afkomst. Dit jaar was het centrale thema de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen.

Kloof verkleint maar extra aandacht is nodig

Uit analyses van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid van januari 2023 blijkt dat de werkzaamheidsgraad van vrouwen de afgelopen decennia sterk is gestegen, waardoor het verschil tussen de werkzaamheidsgraad van mannen en vrouwen drie keer kleiner werd. Het verschil bedraagt nu iets minder dan 8 procentpunten (68,1% tegenover 75,7% in 2022).

De arbeidsmarkt is echter nog steeds sterk gesegmenteerd. Vrouwen werken over het algemeen vaker in bepaalde sectoren (persoonlijke dienstverlening, gezondheidszorg en onderwijs) en dat heeft vaak te maken met andere (oorspronkelijke) studiekeuzes. Vrouwen werken ook vaker deeltijds dan mannen. De gezinsstructuur beïnvloedt hun participatie. We stellen ook vast dat vrouwen over het algemeen meer uren besteden aan onbetaald werk (huishoudelijke taken, opvoeding van de kinderen enz.).

Aanbevelingen

Om de participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt verder te vergroten geven de werkgeversorganisaties aanbevelingen op verschillende gebieden. Zo moet de participatie van meisjes in onderwijsgebieden zoals wetenschap, technologie, techniek en wiskunde verder worden gestimuleerd. Omgekeerd moeten ook jongens aangemoedigd worden om de omgekeerde beweging te maken. Het verschil begint immers lang voor het betreden van de professionele wereld. Zo moeten mogelijke stereotypen binnen beroepen worden vermeden door meer stages en uitwisselingsmomenten tussen ondernemingen en onderwijs. Ook andere sectoren, zoals de zorg- en socialprofitsector, kennen vandaag grote knelpunten en vereisen gerichte inspanningen om meer mensen aan te trekken.

Ook moet er worden ingezet op een hervorming van de talrijke verlofstelsels. We moeten meer bepaald evolueren naar een gendergelijke opname van de verloven. Daarnaast moeten we de volle arbeidsmarktparticipatie van vrouwen blijven ondersteunen en een gelijkere verdeling van betaald en onbetaald werk tussen mannen en vrouwen bewerkstelligen. Er moet ook voor voldoende, toegankelijke en betaalbare kinderopvang van goede kwaliteit worden gezorgd om het evenwicht tussen werk- en privéleven te verbeteren.

Tijdens de conferentie kregen de sociale partners eveneens de kans om een sectorinitiatief te presenteren dat vandaag reeds inzet op de participatie van vrouwen in hun sector. Zo werden het project ‘Femmes et Construction’ voor de bouwsector, en ‘Wo.Men in Finance’ door Febelfin, voorgesteld als best practices. Daarnaast nam ook Agoria, dat heel wat expertise heeft met Women in Tech, samen met Unisoc en het VBO deel aan het panel.

Ambitie werkgelegenheidsconferenties blijven te beperkt

Tot slot betreuren de werkgeversorganisaties dat net zoals de voorgaande edities de ambitie en de focus van de werkgelegenheidsconferentie te beperkt blijft. De focus op arbeidsmarktparticipatie van vrouwen kan en moet beter, maar volstaat niet om ons tegen 2030 naar de hoognodige tewerkstellingsgraad van 80% te brengen. We moeten daartoe een breder debat durven voeren over de gehele loopbaan, de activering van het gehele arbeidspotentieel en de uitdagingen van de arbeidsmarkt met het oog op de evoluties in de economie en samenleving.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.