Wordt vrijwillig ontslag het nieuwe brugpensioen?

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) kijkt met verbazing naar de plannen van de federale minister van Werk, in het bijzonder naar het voorstel om werknemers die vrijwillig ontslag nemen een werkloosheidsuitkering toe te kennen. Volgens het VBO is het een goede zaak dat de regeringen van ons land dringend actie ondernemen om de krapte op de arbeidsmarkt weg te werken, maar om de werkzaamheidsgraad op te krikken tot 80% zullen andere maatregelen nodig zijn.


Pers, COMMUNICATION & EVENTS
22 september 2021

Vandaag is het van primordiaal belang om meer mensen aan het werk te krijgen. Een hogere werkzaamheidsgraad is niet alleen belangrijk om de sociale zekerheid te financieren en de pensioenen betaalbaar te houden, maar ook om de heropleving van onze economie, die geplaagd wordt door acute personeelstekorten, mogelijk te maken.

Volgens de werkgeversorganisatie moeten we in deze tijden van grote krapte en tekorten op de arbeidsmarkt inzetten op het sturen van werkzoekenden en het re-integreren van arbeidsongeschikten in de arbeidsmarkt, in plaats van werkenden voor onbepaalde duur een eenvoudige uitweg naar de werkloosheid te bieden.

Voor werknemers die geen geluk meer vinden in hun huidige werk en zonder risico willen wisselen van job, is het beter om in te zetten op transities van job naar job in plaats van hen eerst zonder begeleiding zonder werk te laten vallen. Het is immers zo dat eenmaal in de werkloosheid de kansen om nog terug te keren op de arbeidsmarkt elke dag kleiner worden.

“Het voorstel van minister Dermagne komt neer op een versoepeling van de werkloosheidsregels en houdt het risico in dat er een nieuw vervroegd uittredestelsel wordt opgezet. Het voorstel zal dus leiden tot een averechts effect en er net voor zorgen dat minder in plaats van meer mensen aan het werk zullen gaan. Daarom vragen wij om sterker in te zetten op de transitie van de ene naar de andere job, de vorming van werkzoekenden om hen te sturen richting knelpuntberoepen en de re-integratie van arbeidsongeschikten. Of nog, door werken in combinatie met een uitkering onder bepaalde voorwaarden mogelijk te maken”, aldus Monica De Jonghe, directeur-generaal en Executive Manager van het competentiecentrum Werk & Sociale zekerheid.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.