Forum over intra-Europese detachering op het VBO

Op 6 februari 2020 was het VBO gastheer voor het 'Forum for Expatriate Management', dat een nieuw rondetafelgesprek organiseerde over grensoverschrijdende detachering van werknemers binnen de EU. Na een boeiende uiteenzetting over het profiel van de betrokken werknemers en sectoren, toonde het Centrum voor Sociaal Beleid van de Universiteit Antwerpen eens te meer aan dat allereerst de talent- en vaardigheidskrapte binnen onze economie Belgische ondernemingen ertoe aanzet om buitenlanders aan te trekken. Dit onderzoek (*) van professor Ive Marx wordt momenteel voltooid en zal eerstdaags worden gepubliceerd.


Annick Hellebuyck, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
18 februari 2020

Tijdens het panelgesprek liet Monica De Jonghe, directeur-generaal van het VBO, verstaan dat ze het jammer vindt dat detachering zowel door de publieke opinie als door onze beleidsmakers als ronduit negatief wordt opgevat. Want het tegendeel is waar: gedetacheerde werknemers zijn een versterking voor het economische weefsel binnen Europa en bevorderen de daadwerkelijke eenmaking van de markt. In België is de helft van de gedetacheerde werknemers trouwens afkomstig uit de EU-15 en is er dus allerminst sprake van sociale dumping, integendeel zelfs.

Jessie Fernandez (BusinessEurope) en Soetkin Lateur (K-Law) laakten de enorme rechtsonzekerheid die ontspruit uit nieuwe Europese richtlijnen, en vooral dan de uiteenlopende interpretatie van die richtlijnen door de verschillende lidstaten. In het bijzonder de toegang tot de gepaste informatie ¬– en updates ervan – over de loon- en arbeidsvoorwaarden die gelden vanaf 1 augustus 2020, zorgen voor onrust.

VBO – Aangezien het essentieel is om de nationale inspecties te stroomlijnen en sterker in te zetten op transnationale samenwerkingen om misbruik tegen te gaan, moeten regeringen en de onlangs opgerichte Europese Arbeidsautoriteit (ELA) er allereerst over waken dat ze transparant en voorspelbaar communiceren over alle nationale verplichtingen waar buitenlandse ondernemingen zich aan moeten houden. De Europese Commissie moet haar rol als regulator ook ten volle spelen en komaf maken met nationale wetgeving en praktijken wanneer die buitenissige verplichtingen opleggen aan bedrijven die personeel detacheren of gedetacheerde werknemers ontvangen.

(*) Zie ons eerdere artikel in VBO Impact van 16/10/2019

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.