Versterking structurele lastenverlaging

De federale regering heeft er zich in het competitiviteitspact van november 2013 toe verbonden om de arbeidskosten van de ondernemingen verder te verminderen. Dit engagement wordt geconcretiseerd door een versterking van de structurele vermindering van de werkgeversbijdragen (RSZ) voor de profitsector.


Anneleen Bettens, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
21 mei 2014

Dit is een lineaire lastenverlaging die bestaat uit een forfaitaire vermindering van de werkgeversbijdragen voor alle werknemers, met daarbovenop een extra korting voor de lage en de hoge lonen. Op drie tijdstippen, m.n. op 1 januari 2015, 2017 en 2019, wordt het forfait van deze structurele bijdragevermindering (huidig bedrag: 462,60 euro) verhoogd met telkens 14 euro. De lage loongrens (huidig bedrag: 5.560,49 euro) wordt op hetzelfde moment versterkt met telkens 480 euro. Het ontwerp van wet dat uitvoering geeft aan deze beslissing werd in het Parlement goedgekeurd en zal weldra worden gepubliceerd in het Belgisch staatsblad.

VBO – Hoewel het positief is dat de regering inspanningen levert om de arbeidskosten te verlagen, meent het VBO dat het hier slechts eerste stappen betreft en vraagt het de volgende regering om bijkomende maatregelen te nemen. Ons land kampt met een loonkostenhandicap van 16,5%. Deze handicap moet tijdens de komende legislatuur met minstens 10 procentpunten worden verminderd, o.a. door lagere lasten op arbeid. Het nominaal tarief van de werkgeversbijdragen moet zakken van ongeveer 33% vandaag naar 25% (*). Daarnaast moet de wet van 1996 betreffende het concurrentievermogen worden versterkt, ook om te vermijden dat lastenverlaging wordt aangewend om reële loonsverhogingen te betalen.

(*) Klik hier voor meer info in het VBO-Memorandum

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.