© belga

Hoe vul ik mijn sociale balans correct in?

Registreer de opleidingsinspanningen van uw bedrijf met behulp van de gratis Excel-tool 2023 van het VBO en bereken automatisch de gegevens die nodig zijn voor uw sociale balans 2022.


Alice Defauw , COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
24 april 2023

De opleidingsinspanningen die de Belgische ondernemingen leveren, worden al jarenlang onderschat.

Interprofessionele doelstelling sinds 1 januari 2017
Sinds 1 januari 2017 wordt het systeem inzake de verhoging van de opleidingsinspanningen, zoals dat bestond sinds 2007, en de hieraan verbonden sancties vervangen door een nieuwe regeling.

De interprofessionele doelstelling van 1,9% van de loonmassa wordt omgezet in een interprofessionele doelstelling (alle Belgische ondernemingen samen) van gemiddeld 5 dagen vorming per voltijds equivalent per jaar.

Deze hervorming mag geen aanleiding geven tot een loonkostenverhoging.

Het nieuwe systeem voorziet in de mogelijkheid om opleiding te organiseren op sectoraal vlak of op het niveau van de onderneming door de creatie van een individuele opleidingsrekening. Bij gebrek aan deze twee instrumenten geldt in de onderneming een suppletieve regeling, nl. een gemeenschappelijke pot aan vormingsdagen ten belope van gemiddeld 2 dagen per jaar en per voltijds equivalent.

Het is van cruciaal belang de opleidingen correct te registreren in de sociale balans 2022 (in te vullen in het voorjaar van 2023) om aan te tonen dat u bijdraagt aan de collectieve interprofessionele inspanning.

Klik hier om de VBO-tool te downloaden
Klik hier om de Toelichtingsnota Balanscentrale NBB te downloaden

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.