VBO: Bedrijven belangrijke driver voor opleidingen

De studie van Randstad (‘Wie werkt, leert – levenslang leren doorgelicht’), die vandaag werd gepubliceerd, bevestigt wat het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) al jarenlang aangeeft: Belgische werkgevers investeren wel degelijk in opleidingen voor werknemers. Toch ontbreekt het in ons land aan een leercultuur. “Als we meer mensen langer aan het werk willen houden, is de ontwikkeling van deze leercultuur noodzakelijk”, aldus Monica De Jonghe, directeur-generaal van het VBO.


Pers, COMMUNICATION & EVENTS
04 maart 2020

Talent is de belangrijkste grondstof die ons land rijk is, daarom hebben ondernemingen er alle belang bij om te investeren in de competenties van hun medewerkers. Zo blijven ze innovatief en competitief. Het versterkt bovendien hun aantrekkelijkheid als werkgever. En onze ondernemingen nemen hun verantwoordelijkheid op. Onze Belgische werkgevers “investeren gemiddeld duidelijk meer per werknemer dan in de buurlanden en vergelijkbare landen”, geeft de studie van Randstad aan. Ook bevestigt de studie dat de Belgische bedrijven best goed scoren inzake arbeidskwaliteit, wat zowel geldt voor het volgen van een opleiding als voor on-the-job training.

Levenslang leren is een gedeelde verantwoordelijkheid. Naast de bedrijven en overheid moet ook de burger zijn duit en zijn tijd in het zakje doen. De nieuwe Randstadstudie leert ons dat de meerderheid van de werknemers dan wel erkent dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van hun eigen loopbaan, maar voor investeringen inzake tijd en geld kijken ze naar de overheid of werkgever. België moet dringend werk maken van een echte permanente leercultuur. De initieel op de schoolbanken verworven kennis die steeds sneller veroudert vormt een nieuw sociaal risico. De levensduur van diploma’s en kennis wordt almaar korter. Ook een job voor het leven is niet langer vanzelfsprekend. Weg van de schoolbanken betekent niet het einde van het leerproces. Loopbaanlang leren is vandaag de norm, we moeten ons voortdurend bijscholen, en niet alleen tijdens de werkuren en op kosten van de onderneming.

“Het VBO pleit dan ook al langer om de individuele leercultuur in de context van levenslang leren te stimuleren via de invoering van een ‘leerrekening’ (rugzakje), waarbij ook het individu mee in vorming investeert in tijd of geld en mee waakt over zijn inzetbaarheid. Zo zetten we elk individu zelf aan het stuur van zijn of haar loopbaan en maken we langer werken mogelijk”, stelt Monica De Jonghe. “En laat deze leerrekening nu net het enige nieuwe beleidsinstrument zijn dat, volgens de studie van Randstad, meerwaarde kan bieden. Deze leerrekening is het perfecte middel om levenslang leren te stimuleren bij elk individu, dat daarmee ook zelf investeert in zijn of haar inzetbaarheid.”

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.