Corporate Governance in de kijker

De Corporate Governance Code 2009 werd in 2017 in een nieuw jasje gestoken. Modernisering en coördinatie, een principle-based approach en het creëren van langetermijnwaarde vormen de pijlers van deze hervorming, waarover op dit moment een publieke raadpleging loopt.


Philippe Lambrecht, Bijzonder adviseur van de CEO
07 februari 2018

De Corporate Governance Code werd gemoderniseerd. Sinds de jongste herziening van de Code in 2009 is de context sterk geëvolueerd door de goedkeuring van nieuwe Europese en Belgische regelgeving en de nieuwe Europese en internationale tendensen en goede praktijken inzake corporate governance. Met het oog daarop werden bepaalde aspecten van de toekomstige Corporate Governance Code 2020 gemodelleerd op het toekomstige Wetboek van vennootschappen en verengingen. De Code 2020 zal van toepassing zijn op de twee bestuursstructuren (monistisch, met klassieke raad van bestuur, en duaal, met raad van toezicht en directieraad), zoals voorzien in het toekomstig Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De Commissie Corporate Governance wil bovendien de datum van inwerkingtreding van de Code 2020 en die van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op mekaar afstemmen.

De vernieuwde Corporate Governance Code is gebaseerd op een principle-based approach. De Commissie Corporate Governance mikte op een beknoptere, uitgepuurde en overzichtelijkere Code.

Ze ging – in lijn met de internationale tendensen – terug naar de essentie van corporate governance en schrapte een aantal meer gedetailleerde bepalingen en richtsnoeren. Daardoor biedt de Code 2020 een aanpak gebaseerd op sleutelprincipes, in tegenstelling tot een ‘box-ticking’-aanpak: de conformiteit met de Code wordt beoordeeld in het licht van de letter, maar ook de geest van de Code.

De Corporate Governance Code zet vennootschappen aan om langetermijnwaarde te creëren. De Code 2020 benadrukt de rol die de bestuurders daarbij spelen. Zij moeten met de vennootschap die langetermijnwaarde voor ogen houden, rekening houdend met de belangen van de aandeelhouders en andere stakeholders. Het nieuwe bezoldigingsbeleid voorzien in de Code 2020 ondersteunt die oriëntatie op lange termijn door met name te voorzien dat uitvoerende bestuurders een bepaald aantal aandelen van hun vennootschap zullen moeten bezitten en dat een deel van de verloning van niet-uitvoerende bestuurders in aandelen zal moeten gebeuren. Tot slot focust de herziene Code 2020 op de onafhankelijkheid en de integriteit van bestuurders. Ze moeten attent zijn op elke mogelijke vorm van belangenconflict en daar met de grootst mogelijke zorg mee omgaan.

De Corporate Governance Code 2020 maakt op dit moment het voorwerp uit van een publieke raadpleging die op 28 februari 2018 afloopt. Uw deelname en uw mening tellen!

Philippe Lambrecht, bestuurder-secretaris-generaal

Naar de publieke raadpleging op de website van de Commissie Corporate Governance

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.