Corporate Governance Code 2020: uw mening telt!

Nog tot 28 februari nodigt de Commissie Corporate Governance alle belanghebbenden uit feedback te leveren op het voorliggende ontwerp van de Corporate Governance Code 2020.


Malorie Schaus , COMPETENTIECENTRUM RECHT & ONDERNEMING
30 januari 2018

De Code is een essentiële leidraad voor beursgenoteerde vennootschappen en werd in 2017 grondig herzien in functie van regelgeving, praktijk en internationale aanbevelingen. Bovendien werd onder impuls van minister van Justitie Koen Geens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hervormd, wat een herziening van de Code noodzakelijk maakte. De toekomstige Corporate Governance Code 2020 zal van toepassing zijn op twee bestuursstructuren: de monistische – met een klassieke raad van bestuur – en de duale – met een raad van toezicht en een directieraad.

Centraal in het ontwerp Code 2020 staat de toegevoegde waarde van een goed bestuur voor de Belgische beursgenoteerde bedrijven en de Belgische kapitaalmarkt. De focus ligt op de essentiële kenmerken van corporate governance. Eerder dan een ‘box-picking-aanpak’, waarbij om conformiteit te controleren eenvoudigweg vakjes worden afgevinkt, is de nieuwe aanpak gebaseerd op principes. Zo kan niet alleen naar de letter, maar ook naar de geest van de Code worden geoordeeld.

De toekomstige Code 2020 wil een essentiële leidraad voor beursgenoteerde vennootschappen zijn, maar mikt ook op een grotere responsabilisering van en meer vrijheid voor bestuurders en managers. Zij worden er bij de uitvoering van hun mandaat toe aangezet om met de vennootschap duurzame waarde op lange termijn te creëren voor hun aandeelhouders en andere stakeholders. Daartoe eist de toekomstige Code met name dat het beloningsbeleid duurzame waardecreatie ondersteunt. Door regelmatige evaluaties op grond van evoluties in het bedrijfsleven, introduceert de toekomstige Code tot slot een dynamische aanpak van corporate governance.

VBO – De update van corporate governance voor de Belgische beursgenoteerde vennootschappen, was in 2017 een belangrijke missie van de Commissie Corporate Governance. Nu is het uw beurt: deel uw reflectie, participeer aan de openbare raadpleging.

> Klik hier voor de openbare raadpleging
> Lees ook ons persbericht

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.