Verslag Werkgelegenheid en Concurrentievermogen van CRB legt klemtoon op belangrijke uitdagingen en prioriteiten

Binnen de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) hebben werkgevers en vakbonden unaniem  de belangrijkste sociaal-economische uitdagingen voor België in kaart gebracht en geven zij een aantal richtsnoeren voor toekomstig beleid. “De focus ligt op een versterking van ondernemerschap en innovatie, een verbetering van de arbeidsmarktmobiliteit en de fysieke mobiliteit, en op bevoorradingszekerheid en betaalbare energie voor consumenten en bedrijven. Wat het VBO betreft, kunnen die elementen ook de ruggengraat vormen voor het programma van een volgende federale regering,” zegt Edward Roosens, hoofdeconoom van het VBO en vicevoorzitter van de CRB.


Pers, COMMUNICATION & EVENTS
25 oktober 2019

Dat werkgevers en vakbonden niet dezelfde maatregelen voorstellen om de Belgische sociaal-economische problemen aan te pakken, is een open deur intrappen. Toch kan je maar oplossingen formuleren als je tot een gezamenlijke conclusie komt. Zo merkt het VBO drie doelstellingen in het technisch verslag op die cruciaal zijn voor een volgend regeerakkoord.

In de eerste plaats blijft de mismatch op de arbeidsmarkt een pijnpunt. Bedrijven krijgen hun vacatures niet ingevuld, terwijl specifieke groepen van de bevolking uitgesloten worden van werk. Dat zet een rem op de economische activiteit en is een bedreiging voor de sociale cohesie. Dat staat in nauw verband met de financiering van onze sociale zekerheid. Daar zijn niet alleen nog efficiëntiewinsten te boeken, de inkomsten moeten verhoogd worden via een hogere werkzaamheidsgraad.

Daarnaast is de energietransitie naar een koolstofarme economie, waarbij de bevoorradingszekerheid en concurrerende prijzen moeten worden gewaarborgd, cruciaal. Die transitie is enkel mogelijk wanneer België erin slaagt zijn milieuverbintenissen na te leven en tegelijk lagere energieprijzen te garanderen zodat onze ondernemingen competitief kunnen blijven.

Ten derde blijven ook de files een rem op onze economische welvaart en tasten ze het welzijn van onze bevolking aan. Een efficiënt mobiliteitsbeleid, gedragen door de verschillende regeringen in ons land, kan helpen om onze doelstellingen te bereiken in het kader van de klimaatakkoorden van Parijs  en zou ook de negatieve effecten van de files op het leefmilieu doen afnemen.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.