0 of 1 … een wereld van verschil

Maakt u gebruik van ondernemingsnummers in toepassingen, databases of andere IT-media? Lees dan zeker verder zodat u ze ook in de toekomst kunt blijven gebruiken!

 


Willem Thijs, COMPETENTIECENTRUM DIGITAAL & INNOVATIEF ONDERNEMEN
21 september 2022

Elke onderneming in België ontvangt bij de oprichting een ondernemingsnummer van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Dat nummer bestaat uit een tiencijferige code die eveneens de basis vormt van het btw-identificatienummer. Met dat nummer kan iedereen een onderneming op een eenduidige manier identificeren en het dient daarom verplicht te worden vermeld op elk officieel document, zoals een factuur. 

De eenduidigheid en het gestructureerd formaat van het ondernemingsnummer heeft ervoor gezorgd dat er in verschillende tools, zoals facturatiesystemen, boekhoudprogramma’s en andere datasystemen gebruik van wordt gemaakt. Dat nummer maakt het bovendien mogelijk om gemakkelijk de link met de KBO te kunnen leggen om ondernemingen te identificeren, publicaties in het Staatsblad te raadplegen en jaarrekeningen op te zoeken. 

In de praktijk zien we echter dat die tools enkel gebruikmaken van de laatste negen cijfers van die code, aangezien tot dusver enkel ondernemingsnummers werden uitgegeven die beginnen met 0 (0xxx.xxx.xxx). Die zogenaamde 0-reeks is echter niet oneindig. Zodra ze uitgeput is, zullen ondernemingsnummers toegekend worden waarvan het eerste cijfer 1 is: 1xxx.xxx.xxx (1-reeks). 

Het moment waarop die nieuwe reeks zal worden aangevat zal mogelijk eind 2022 al worden bereikt. De uitdaging daarbij is om in uw IT-systemen fouten en valse duplicaten van klanten of leveranciersfiches te voorkomen. U doet er daarom goed aan om zo snel mogelijk uw toepassingen en databanken ‘future-proof’ te maken voor die nieuwe 1-reeks, en waarom niet meteen eens nadenken over de 2-, 3- … 99- reeks? Een gewaarschuwd ondernemer is er twee waard!

Foto ©belga

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.