E-FACTURATIE – Verder implementeren

E-facturatie betekent de automatisering van het hele facturatieproces, van de verzending door de leverancier tot de betaling en zelfs archivering door de klant. Het is een van de prioriteiten van het regeerakkoord van 2020 om dat proces verder uit te rollen. Gezien de talrijke voordelen, kan het VBO zich daar alleen maar om verheugen.


Amélie Wuillaume, COMPETENTIECENTRUM DIGITAAL & INNOVATIEF ONDERNEMEN
17 december 2020

Verder implementeren
E-facturatie is sneller, efficiënter en goedkoper dan papieren facturatie.

De Belgische overheden moedigen e-facturatie al verschillende jaren aan in de b2g (business-to-government)-uitwisselingen. De elektronische facturatie in die uitwisselingen kan een belangrijke voorbeeld- en  demonstratiefunctie hebben om elektronische facturen ook in andere facetten van de economie in te voeren. De belangrijkste winsten vinden we immers vooral op b2b-niveau (business-to-business), waar het handelsvolume veel hoger ligt.

De Dienst Administratieve Vereenvoudiging (DAV) schat de besparing op 2,42 euro voor de een uitgaande elektronische factuur per e-mail en op nog eens 3,24 euro voor een uitgaande factuur in geïntegreerd elektronisch formaat (van het elektronisch systeem van de verzender naar het elektronisch systeem van de ontvanger). Ook voor binnenkomende facturen dalen de verwerkingskosten en de tijd die opgaat aan  ontvangst, invoering en validering van de facturen, net als de kosten voor het afdrukken. De DAV raamt die winst op 0,36 euro per factuur via e-mail en op 5,77 euro extra voor een geïntegreerde elektronische factuur.

Momenteel worden de meeste elektronische facturen (70 à 80%) verstuurd via e-mail. De berekeningen van de DAV tonen dus aan dat er nog veel extra kan worden bespaard door van factuur via e-mail over te gaan naar een volledig geautomatiseerde factuur (via een gestructureerd automatisch bestand). De automatische behandeling van het miljard facturen die elk jaar in België worden verstuurd, zou een jaarlijkse efficiëntiewinst van 3,5 miljard euro kunnen opleveren.


‘e-Invoicing Business Expert Group’
Via zijn in 2016 opgerichte ‘e-Invoicing Business Expert Group (BEG)’ wil het VBO het gebruik van e-facturatie in België bevorderen. De BEG brengt alle stakeholders rond e-facturatie samen en beoogt de laatste technische en semantische moeilijkheden rond de invoering van elektronische facturen weg te werken. Dat doet de BEG  bijvoorbeeld via het uitwerken van standaardoplossingen om bepaalde typisch Belgische zakenpraktijken te verwerken in een elektronische factuur. De BEG streeft in zijn discussies naar concrete en praktische aanbevelingen.


Officiële communicatie via e-factuur
Alle documenten (informatie en hulpbronnen) met betrekking tot de activiteiten van de ‘Business Expert Group’ zijn te vinden hier op de website efactuur.belgium.be. De facturatiescenario’s voor een aantal typisch Belgische zakenpraktijken (leeggoed, korting bij contante betaling, btw op ruilonderdelen in de sector van de autoherstellingen, factuur in verschillende valuta) die werden ontwikkeld en goedgekeurd door de leden van de ‘Business Expert Group’ worden daar gepubliceerd, evenals de minimale vereisten voor een e-factuur. 

efactuur.belgium.be is de officiële bron voor alle huidige en toekomstige communicatie met betrekking tot e-facturatie.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.