E-pay: de sequel

Het zit eraan te komen: vanaf 1 juli 2022 worden ondernemingen ertoe gehouden om een elektronisch betaalmiddel ter beschikking te stellen aan hun particuliere klanten. Daarover zijn de bevoegde Kamercommissies het eens geworden. Een formele bevestiging door de plenaire vergadering moet nog plaatsvinden maar dat is eerder een formaliteit.


Koen De Munck, COMPETENTIECENTRUM FISCALITEIT & INVESTERINGEN
07 maart 2022

Dit moet u hierover onthouden:

  • Onder ondernemingen vallen de ondernemingen in ruime zin, ze omvatten ook de vrije beroepen en alle personen, verenigingen en besturen die economische activiteiten verrichten;
  • Onder elektronische betaalmiddelen worden uitgesloten: de betaling met maaltijd-/eco-/consumptiecheques en de betaling met cryptomunten of andere virtuele munten;
  • De verplichte terbeschikkingstelling van minstens één elektronisch betaalmiddel ontslaat de onderneming niet van de verplichting om contant geld in euro te accepteren;
  • De niet-naleving van deze verplichting is verbonden aan een administratieve sanctie van 26 tot 10.000 euro.

Deze maatregel past in de digitaliseringsbeweging die sinds enkele jaren op gang komt. Hij biedt mogelijkheden voor ondernemingen om aan beter kasbeheer te doen maar het zal ontegensprekelijk een zekere inspanning vragen, zeker voor micro- en kleine ondernemingen of ondernemingen die voornamelijk b2b-activiteiten verrichten, zij moeten hiervoor hun bedrijfsprocessen grondig herbekijken. Gezien de aangekondigde steunmaatregel uitblijft, moet met het nodige begrip gekeken worden naar die ondernemingen die digitaal nog niet volledig mee zijn.

Foto ©belga

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.